Najtrudniejszy pierwszy rok, czyli trwałość nowych firm na rynku – analiza sektorów z największą przeżywalnością

07.01.2021
Najtrudniejszy pierwszy rok, czyli trwałość nowych firm na rynku – analiza sektorów z największą przeżywalnością

Ile nowych firm powstaje co roku w Polsce? Ile z nich dalej funkcjonuje po pierwszym roku działalności? Na te i inne pytania związane z żywotnością polskich firm z sektora MŚP postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Nowe firmy – ile ich powstaje co roku?

Zacznijmy może od tego, ile nowych firm powstaje w Polsce. W 2019  roku, według danych z rejestru REGON, powstało 379 tys. nowych podmiotów gospodarczych, a wykreślono z niego 277 tys. firm. Ten trend utrzymuje się już od kilku lat, choć aktualna sytuacja gospodarcza, związana z koronawirusem stawia utrzymanie tego trendu pod znakiem zapytania.

Od kilku lat nowe firmy powstają najczęściej w takich branżach jak:

  • budownictwo,
  • handel
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  • przetwórstwo przemysłowe.

Te same branże cechują się również największą liczbą likwidowanych firm. Warto także wspomnieć, że zdecydowana większość nowych firm to tak zwane mikrofirmy, czyli osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą. Takie podmioty stanowiły według danych GUS aż 77,9% wszystkich nowych firm powstałych w Polsce w 2019.

Przeżywalność firm w Polsce – najtrudniejszy pierwszy rok

Dane statystyczne z poprzednich lat pokazują wyraźnie, że najtrudniejszy dla polskich firm jest pierwszy rok działalności. Według Głównego Urzędu Statystycznego przeżywalność firm w Polsce w pierwszym roku działalności wynosi około 70%. Oznacza to, że na każde 3 nowe firmy, jedna z nich upada w ciągu pierwszego roku działalności. W raporcie PARP na temat stanu polskiego sektora MŚP w 2020 roku (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce) możemy przeczytać, że przeżywalność polskich firm jest najniższa w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Pierwszy rok jest w stanie przetrwać około 67% takich firm.

Sprawdźmy teraz, jak wygląda przeżywalność firm w Polsce w stosunku do rodzaju działalności. Według wspomnianego wyżej raportu największą przeżywalnością, bo aż 77% cechowały się firmy z branży Informacja i komunikacja. Natomiast najgorzej wypadły firmy z sektorów Kultura i rekreacja (przeżywalność 59,6%)oraz Zakwaterowanie i gastronomia (60,9%).

O tym, że najtrudniejszy dla nowej firmy jest pierwszy rok, świadczy również rosnący wskaźnik przeżywalności w kolejnych latach.

Jeśli szukacie pomysłów na rozwój swojej firmy w pierwszym roku działalności, zapraszamy również do lektury:

Nowe firmy na rynku polskim a COVID–19

Zamknięte centra handlowe i restauracje, wstrzymane budowy, zamrożona branża turystyczna czy zawieszenie wykonywania wybranych usług, to najbardziej znaczące przykłady i dotkliwych dla polskich przedsiębiorców skutków pandemii koronawirusa. Z przeprowadzonych w maju 2020 roku badań na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wynika, że jedynie nieco ponad 40% polskich firm posiada środki finansowe konieczne do przetrwania powyżej 3 miesięcy. Wielu przedsiębiorców już w maju miało problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, a także z egzekwowaniem należności. Jak łatwo się domyślić sytuacja jest często najtrudniejsza dla najmniejszych firm z sektora MŚP. To właśnie w mikro i małe firmy koronawirus uderzył najsilniej.

Jak COVID-19 wpłynął na nowe firmy na rynku polskim w 2020? Według danych GUS w II kwartale 2020, w którym na wiele branż nałożono ograniczenia, widać wyraźny spadek rejestracji nowych firm i wzrost zamykanych działalności gospodarczych. Przedstawiciele GUS podkreślają jednak, że liczby te są mniejsze, niż pierwotnie zakładano. Przejdźmy jednak do twardych danych.
W II kwartale 2020 roku powstało ponad 64 tys. nowych firm. Jest to o ponad 38% mniej niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten spadek nie zaskakuje oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę realia gospodarcze tego kwartału. Jak wyglądała przeżywalność firm w Polsce w tym okresie? Według danych GUS w tym okresie upadło o 20% więcej firm niż w II kwartale 2019 roku. Wzrost jest oczywiście zauważalny jednak o wiele niższy niż zakładane wcześniej pesymistyczne scenariusze.

Oczywiście wskaźniki te mogą ulec znacznemu pogorszeniu wraz z przedłużającą się pandemią i kolejnymi obostrzeniami. W tej sytuacji wyjściem dla wielu firm może być finansowanie zewnętrzne na preferencyjnych warunkach. Jeśli jesteście zainteresowani taką pomocą, zapraszamy do zapoznania się  z produktami finansowymi naszego funduszu m.in. Pożyczką Ekspansja, Pożyczką Regionalną, Pożyczką Ekoenergetyczną, Pożyczką Hipoteczną czy Pożyczką Obrotową.