Tekst łatwy do czytania ETR

BUDYNEK Z SIEDZIBĄ SPÓŁKI

To jest budynek Szyperska Office Center w Poznaniu, w którym znajduje się siedziba Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (skrót nazwy: WFR). Biura WFR są w klatce A (6. piętro) oraz w klatce F (5. i 6. piętro).

WŁADZE SPÓŁKI

Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. kieruje Zarząd Spółki składający się z dwóch osób.
Prezesem Zarządu WFR jest Pan Wojciech Marcinkiewicz.
Wiceprezesem Zarządu WFR jest Pani Katarzyna Kierzek-Koperska.

CZYM ZAJMUJE SIĘ WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU?

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspiera finansowo przedsięwzięcia inwestycyjne, cele obrotowe, projekty ekoenergetyczne, rozwój działalności eksportowej oraz rewitalizację obszarów miejskich. Oferuje pożyczki, a także instrumenty gwarancyjne na konkurencyjnych warunkach. Spółka wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów działających na terenie województwa wielkopolskiego.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI WFR

WFR jest otwarty od godziny 7:30 do godziny 15.30.

Pismo możesz wysłać na adres:
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Jeśli chcesz się skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer:
+48 61 671 71 71 lub +48 61 671 71 72

Możesz też wysłać email na adres:
wfr@wfr.com.pl

JAK TRAFIĆ DO SEKRETARIATU WFR?

W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz punkt informacyjny. Na tablicach umieszczona jest nazwa Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wraz z numerami pięter.

W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie informacyjnym.

Sekretariat WFR znajduje się w klatce A na 6. piętrze.

W przypadku problemów w samodzielnym dotarciu do pomieszczeń WFR należy dzwonić do sekretariatu na numer telefonu +48 61 671 71 71 lub +48 61 671 71 72

CZY MOŻNA WJECHAĆ DO BUDYNKU NA WÓZKU INWALIDZKIM?

Budynek ma jedno wejście – wejście główne. Wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla osób z dziećmi na wózkach. Po wejściu do budynku biurowca osoby z niepełnosprawnością chcące dostać się do biura WFR powinny skierować się w lewo, do klatki F i wjechać windą na 5. lub 6. piętro.

 

Jeśli pomaga Tobie pies przewodnik, możesz z nim przyjść do WFR.

 

POBIERZ DOKUMENT

Informacja o Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Pobierz dokument