zrównoważony rozwój

Na tej stronie dowiesz się, czym jest zrównoważony rozwój i jakie są jego cele
oraz jak Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspiera regionalnych przedsiębiorców i samorządy na drodze do realizacji Agendy 2030.

W dobie zmian klimatycznych i niełatwej sytuacji społeczno-gospodarczej zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością, a szansą na progres. Od tego, czy i jak będziemy realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą zależeć szansę na wsparcie, także finansowe, oraz sukces w biznesie i samorządach. 

Czym jest zrównoważony rozwój?

Jest to dbanie o teraźniejsze potrzeby bez zapominania o potrzebach przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój wiąże się z wyważeniem potrzeb rozwojowych z szeroką gamą społecznych, ekonomicznych i środowiskowych ograniczeń. Wszyscy możemy stać się beneficjentami silnego, zdrowego i sprawiedliwego społeczeństwa. Jednak musimy je najpierw zbudować, a wpływ na to mają nasze codzienne decyzje.

Wiele wskazuje też na to, że w najbliższych latach od tego, czy stosowane przez nas rozwiązania realizują cele klimatyczne, społeczne lub dotyczące struktury zarządczej, będzie zależeć możliwość uzyskania wsparcia finansowego zarówno środków europejskich, jak i innych dostępnych instrumentów finansowych.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju przynosi wiele wymiernych korzyści. Dzięki postępowaniu w ich duchu, możemy uzyskać znaczące oszczędności na bieżących kosztach prowadzenia działalności – od mniejszych kosztów energii, ogrzewania czy zużycia wody, przez większą satysfakcję i wydajność pracowników, po miejscami nawet preferencje w należnościach publicznoprawnych.

 

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, której tytuł brzmi „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.” To 17 celów, określonych w 169 zadań szczegółowych, dzięki którym do 2030 roku powinniśmy zwalczyć skrajne ubóstwo, nierówności i niesprawiedliwości, a także ochronić naszą planetę.

Wdrażając standardy ESG w naszej firmie: Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ład Korporacyjny (Corporate Governance), przyczyniamy się do sprostania globalnym wyzwaniom. Poprzez nasze produkty oraz ofertę edukacyjną dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych przekonujemy ich, że warto realizować tego typu strategię w każdym, nawet najmniejszym podmiocie.

Sprawdź opracowany przez ONZ katalog „170 działań na co dzień, które mogą zmienić nasz świat”  i zainspiruj się do zmian w Twojej działalności.

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju

Nie namawialibyśmy wielkopolskich przedsiębiorców i samorządowców do realizacji Agendy 2030, gdybyśmy sami nie podejmowali określonych działań w naszej firmie. Każdy z nas może wdrożyć rozwiązania, które zrównoważą rozwój i przyniosą wymierne korzyści nam samym!

 

Racjonalne gospodarowanie zasobami

Sterty papierowych dokumentów? Prośba o pomoc koleżanki z biura obok na piśmie? Nie w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju! W naszej firmie ograniczamy wydruk materiałów papierowych i dokumentów do niezbędnego minimum. Obieg dokumentacji, planowanie spotkań czy bazy wiedzy tworzymy w wersjach elektronicznych. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy mnóstwo papieru, a co idzie za jego produkcją, wodę i energię. W skali roku osiągamy wymierne korzyści w postaci oszczędności na zakupach materiałów. Dodatkowo, zamawiając materiały do biura, preferujemy te pochodzące z recyklingu i nadające się do niego, te biodegradowalne i te, które cechują się możliwie dużą trwałością.

Optymalizacja zużycia energii

W dobie kryzysu energetycznego racjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej to wyraz naszej wspólnej troski o gospodarkę. Przy okazji też osiągamy konkretne oszczędności na fakturach za energię. Montaż energooszczędnych źródeł światła, wyłączanie go tam, gdzie nikogo nie ma czy instalacja fotokomórek, to wszystko przyczynia się do tworzenia miejsca pracy bardziej przyjaznego środowisku. Zwracamy również uwagę, aby dostosowywać ogrzewanie/klimatyzację do realnych warunków, nie zostawiać włączonego sprzętu biurowego, kiedy nie jest używany, czy dokonywać jego zakupów z uwzględnieniem klasy efektywności energetycznej.

Oszczędzanie wody

Mało kto wie, ale Wielkopolska pustynnieje. Jesteśmy jednym z najbardziej suchych regionów w Polsce. Dlatego od codziennych zwyczajów każdego z nas zależy, czy w kolejnych latach tej wody nie zabraknie. W siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, zamiast zmywać ręcznie i marnować litry wody, zainstalowaliśmy zmywarki, które uruchamiamy dopiero w momencie ich zapełnienia. Na naszych kranach pojawiły się też perlatory, zmniejszające zużycie wody.

Segregacja odpadów 

Wciąż rosnące koszty odbioru odpadów są spowodowane także tym, że poziom recyklingu jest zbyt niski. Z tego powodu w naszej firmie przykładamy ogromną uwagę do segregacji śmieci. Zakupiliśmy specjalne kosze na odpady, ułatwiające selektywną zbiórkę. Uczulamy też naszych pracowników, aby do koszy przy ich biurkach wyrzucali wyłącznie papier; najlepiej uprzednio wykorzystany ponownie do robienia notatek.

Edukacja 

 

Wśród naszych pracowników, podczas organizowanych wydarzeń i na naszych kanałach komunikacji na bieżąco popularyzujemy wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. W biurze zachęcamy też do korzystania z komunikacji zbiorowej, picia wody z kranów zaopatrzonych w specjalne filtry, zamiast kupowania jej w plastikowych butelkach, a także rozwijamy bioróżnorodność w skali mikro, hodując rośliny doniczkowe. Chętnie włączamy się w też w akcje prospołeczne i proekologiczne.

Ład korporacyjny

Utrzymanie ładu korporacyjnego traktujemy jako jeden z fundamentów sprawnie funkcjonującego organizmu. W Wielkopolskim Funduszu Rozwoju posiadamy szereg wewnętrznych polityk i regulaminów. Jednym z kluczowych z perspektywy wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju dokumentów jest dla nas „Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna.” Posiadamy wdrożone „Procedury antykorupcyjne,” sprzyjający im regulamin udzielania zamówień. Staramy się wspierać naszych pracowników w godzeniu życia prywatnego z pracą, a także ich samodoskonalenie.

Wsparcie dla lokalnych dostawców

W naszej codziennej działalności dbamy o nasze najbliższe otoczenie, również biznesowe. Staramy się wspierać lokalnych dostawców, zamawiamy produkty u regionalnych przedsiębiorców, dbając o zrównoważony łańcuch dostaw, także w skali mikro.