O nas

Wspieramy finansowo zrównoważony rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego.
Umożliwiamy dostęp do kapitału na inwestycje i cele obrotowe.
0
wspartych finansowo podmiotów
0 mld zł
kwota przeznaczona na rozwój Wielkopolski
0
zawartych umów
0
udzielonych pożyczek i instrumentów zabezpieczających

Wspieramy finansowo przedsięwzięcia inwestycyjne, cele obrotowe, projekty ekoenergetyczne, rozwój działalności eksportowej oraz rewitalizację obszarów miejskich. Ofertę pomocową kierujemy do inwestorów działających na terenie województwa wielkopolskiego, przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dysponujemy pożyczkami, a także instrumentami gwarancyjnymi na konkurencyjnych warunkach, które udostępniamy w formie bezpośredniej lub pośredniej przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.
Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa wielkopolskiego. Poza oferowaniem wsparcia finansowego promujemy atrakcyjność regionu wśród zagranicznych inwestorów, a lokalnym firmom przedstawiamy możliwości biznesowe dostępne poza granicami kraju.

Podejmujemy wyzwania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030, koncentrując się na wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju został powołany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku w celu zapewniania trwałego, zwrotnego mechanizmu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Stworzone instrumenty finansowe pochodzą ze środków z unijnych inicjatyw JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd

https://www.wfr.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wojciech-Marcinkiewicz-min.jpg
Wojciech Marcinkiewicz
Prezes Zarządu
Ekspert ds. rynków finansowych z ponad 30-letnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Od 2009 roku specjalizuje się w unijnych instrumentach zwrotnych. Pionier wprowadzania w Polsce inicjatywy JEREMIE. Menadżer zespołów wdrażających gamę produktów finansowych opartych o tę inicjatywę. Organizator paneli eksperckich, zespołów operacyjnych ds. instrumentów zwrotnych tworzonych z instytucjami rządowymi, agendami Unii Europejskiej. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.
Rada nadzorcza
Przewodniczący:

Wojciech Kulak

Członkowie:

Marek Baumgart
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak
Tobiasz Adam Kowalczyk
Leszek Sobieski
Marcin Ruta

Zgromadzenie wspólników

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska wyróżnia się na tle kraju wysokim poziomem przedsiębiorczości, o czym świadczy duża liczba podmiotów gospodarczych. Mimo relatywnie szybkiego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, nadal istnieje duży obszar do podejmowania aktywności dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Naszą niezmienną misją jest umacnianie pozycji Wielkopolski, rozwijanie jej potencjału społecznego i gospodarczego, podnoszenie poziomu życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe regionu. Wszystko w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest dla nas jednym z istotnych narzędzi do realizacji tych celów.
Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Zaufali nam