Oferta / Pożyczka Ekspansja

Co oferujemy?


PRODUKT FINANSOWY

  • Pożyczka inwestycyjno-obrotowa
  • Pożyczka obrotowa

Jakim podmiotom?


Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), działający w województwie wielkopolskim, identyfikujący lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy

W jakim celu?


Uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszłych lub obecnych eksporterów

Co można sfinansować?


  • Budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej. Zakup lub dzierżawę nieruchomości
  • Zakup lub modernizację linii produkcyjnej. Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia
  • Stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług
  • Zakup środków transportu. Zakup surowców, materiałów i towarów. Bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Informatyzację przedsiębiorstwa. Inwestycje w kapitał ludzki
  • Współpracę z pośrednikami handlowymi. Promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą
  • Zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • Research potencjalnych rynków zbytu. Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym

Warunki pożyczki ekspansja

Kwota pożyczki: od 500 000 do 10 000 000 zł

Okres spłaty: do 15 lat

Oprocentowanie: od 5,88 %*

Udział własny: od 10%

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką: brak

Rodzja finansowanie: finansowanie brutto

Termin naboru: nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych(Dz. Urz. UE 2008/C14/02lub komunikat zastępujący).Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Oprocentowanie:

Udział własny:

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką:

Rodzaj finansowania:

Termin naboru:

od 500 000 do 10 000 000 zł

do 15 lat

od 5,88 %*

od 10%

brak

finansowanie brutto

nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych(Dz. Urz. UE 2008/C14/02lub komunikat zastępujący).Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z pożyczki?

1

Skontaktuj się z działem Obługi Klienta

Skontaktuj się z działem obługi klienta
2

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę
3

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Wymagane dokumenty