Wodór – pierwiastek przyszłości

09.04.2021
Wodór – pierwiastek przyszłości

Dla tych wszystkich, którzy nie są ekspertami, nie pracują zawodowo w powiązanej branży lub po prostu nie uważali na lekcji chemii. Słów kilka o wodorze. Jest on w powszechnej opinii paliwem doskonałym, można z niego wytwarzać prąd, a z prądu ponownie wodór co tworzy tzw. pętlę energetyczną, całkowicie przyjazną środowisku. Stosowany w silnikach spalinowych (w samochodach, ale nie tylko) przyczynia się do emisji zdecydowanie mniejszej ilości toksycznych składników niż inne powszechnie stosowane paliwa.

Wodór to najprostszy i najpowszechniej występujący pierwiastek na świecie. Dodatkowo jest bezbarwny, bezwonny, nie wywołuje kwaśnego deszczu i nie tworzy dziury ozonowej. Jako paliwo tworzy dwa do trzech razy więcej energii, co stawia go na pierwszym miejscu pod względem efektywności. Wytwarzanie, produkcja wodoru odbywa się w drodze elektrolizy, czyli przekształcenia gazu ziemnego (w wodór właśnie) pod wpływem ciepła.

Wodór to paliwo używane przez NASA w pojazdach kosmicznych, a traktując bardziej przyziemnie ekologiczny gaz lub ciecz, które są wykorzystywane w procesach produkcji substancji chemicznych, żywności czy elektroniki.

Wielkopolski Wodór. Innowacja. Paliwo jutra.

Nie jest tajemnicą, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego poczynił znaczące kroki w obszarze „asymilacji” wodoru do potrzeb rozwoju wybranych nowoczesnych gałęzi wielkopolskiej gospodarki oraz pozyskania obszarów wytwarzania nowej idącej z duchem czasu zielonej energii. Powstanie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (dalej WPW), której Przewodniczy Jacek Bogusławski (Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego) oddaje ducha potrzeb i oczekiwań przed jakimi stoją zarówno decydenci, przedsiębiorcy jak i zwykli użytkownicy, korzystający na co dzień – w coraz większym stopniu z różnych źródeł energii.

Istotą działań WPW jest wykorzystanie technologii wodorowych poprzez określenie obszarów posiadających potencjał gospodarczy i naukowy w postaci nisko oraz zeroemisyjnych technologii. Temu właśnie ma służyć Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030, która traktując o „Przemyśle Jutra” w zakresie jego inteligentnych specjalizacji, wymienia wprost wodór jako źródło odnawialne służące wytwarzaniu energii (s.54 pkt.2.3 strategii). Wielkopolska Platforma Wodorowa spotyka się cyklicznie, jej członkowie przedsiębiorcy, eksperci z branży prezentują rozwiązania, których implementacja nie musi być i wcale nie jest „melodią przyszłości”. Za takie należy uznać projekt badawczo – rozwojowy „SWITCH” będący instalacją do produkcji wodoru z energii elektrycznej i zamiennie metanu dla stacji tankowania pojazdów.

W dniu 5. lutego 2021r. odbyła się debata pt. „Jaka strategia wodoru w Polsce” – przygotowana przez Komitet Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej, której celem była próba opisania aktualnego stanu zaawansowania prac nad Polską Strategią Wodorową. Wśród ciekawych deklaracji i konkretów zarazem jakie padły w jej (debaty) trakcie wymienić trzeba, oddanie w tym roku dwóch stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Warszawie jakie zostaną dostarczone przez norweską firmę NEL. Jak podkreślił jeden z uczestników debaty ekspert World Wide Fund for Nature (WWF), ciepłownictwo i magazynowanie to dobry przykład obszarów gospodarki, w których można realnie oszacować wykorzystanie wodoru pod kątem wolumenów. W jego ocenie Strategia powinna również uchylać tajemnicy nt. roli czempionów energetycznych (PKN Orlen, PGNiG, Grupy Lotos), jak mają zamiar definiować swój udział na rynku wodoru w całej perspektywie do 2050 roku.

Warto podkreślić, że wodór jest kluczowym priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia Europy na tzw. czystą energię. Każdy kraj członkowski UE będzie zobowiązany do wdrożenia gospodarki wodorowej z zachowaniem jego indywidualnych możliwości. Celem powyższych działań jest powszechna dekarbonizacja i jest to słowo klucz w warstwie budowania świadomości społecznej dla tej inicjatywy. Założeniem finalnym – stawianym przez UE – jest z kolei osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050.

Wielkopolska Wodorowa. Dla tych co mają chęć działania a czują jeszcze deficyt wiedzy.

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka wspólnie z Wielkopolską Platformą Wodorową, przesłanym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego uznaje za kluczowy cel związany z rozwojem gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. W innym akapicie tego dokumentu możemy przeczytać o pilnej potrzebie – na gruncie prawa krajowego – podjęcia prac zmierzających do stworzenia Prawa Wodorowego. Pozostałe istotne konkluzje odnoszą się do kwestii związanych z finansowaniem (min. zachęty fiskalne, zapewnienie wsparcia MŚP i rozdziału finansowania inicjatyw wodorowych dla dużych metropolii i pozostałych JST), a także kwestii związanych z wprowadzeniem pilotaży dla Regionalnych Dolin Wodorowych (jest wśród nich także Wielopolska Dolina Wodorowa) oraz wyznaczenia celu jakim miałoby być budowanie społeczeństwa i ekosystemu wodorowego.

Pełna treść dostępna na stronie innowacyjna wielkopolska . Wśród jeszcze bardziej namacalnych „wodorowych” inicjatyw podjętych przez Województwo Wielkopolskie należy wymienić konkurs „i-Wielkopolska – innowacyjni dla Wielkopolski”, który w ubiegłorocznej edycji zakładał dwie kategorie uczestnictwa, H₂ Wielkopolska był jedną z nich. Zainteresowani dowiedzą się więcej klikając Konkurs „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020

Dzisiejsza przestrzeń debaty publicznej wypełniona jest wieloma sprzecznymi często argumentami, bez względu na to czego dotyczy. Nie trudno jednak oprzeć się wrażeniu, – i nie jest to pisanie rzeczywistości na zamówienie – że pośród obszarów co do których panuje wyjątkowo spójny pogląd należy rosnący koszt wytwarzania energii elektrycznej. A wie to każdy kto z niej „musi” korzystać czyli wszyscy. Polski miks energetyczny oparty na węglu, potrzebuje już nie tylko „dobrej zmiany”, ale nade wszystko dobrej alternatywy. Opisywanie w tym miejscu zależności między kosztami energii elektrycznej a konkurencyjnością gospodarki czy komfortem budżetów domowych byłoby nie na miejscu. Dlatego wodór a dalej energia wodorowa dają realną szansę na zmniejszenie kosztów zużycia energii, wpisując się w żywotne oczekiwania polityki zielonego ładu.

Polska już dziś wytwarza wodór w ilości, która w 14% pokrywa zapotrzebowanie na niego w UE. To dziesięciokrotnie mniej niż 10 megaton wodoru wytwarzane co roku przez Stany Zjednoczone, lecz z pewnością nie mało zważywszy na wartość globalną produkcji wodoru, która w 2017 roku wyniosła blisko 116 mld USD (liderem są Chiny z produkcją wynoszącą 25 megaton rocznie). Odpowiednia strategia rządowa może tylko pomóc w wykorzystaniu wodoru i przyspieszeniu transformacji energetycznej, nie obejdzie się to jednak bez budujących pozytywne nastawienie edukacyjnych kampanii społecznych. Czy działania podejmowane w tym kierunku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego będą wpisywać się tylko w etos doskonale znanej w tej części Polski pracy organicznej, dowiemy się wkrótce. Póki co trzymajmy kciuki, edukujmy się nawzajem, twórzmy dobry klimat (dla klimatu) i przychylne nastawienie mieszkańców, i instytucji dla wodoru.

Działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju na rzecz wsparcia rozwiązań służących wielkopolskiej polityce „zielonego ładu”.

Pomoc wielkopolskim przedsiębiorcom poprzez instrumenty finansowe o charakterze zwrotnym było i jest nadal głównym profilem działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju (dalej WFR). Również w warstwie rozwiązań, które służą zwiększeniu efektywności energetycznej i przyczyniającym się do zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego. Co jak się okazuje jest działaniem wpisującym się w żywotne potrzeby wielu z nich (wielkopolskich MŚP), którzy poszukują przyjaznych propozycji finansowego wsparcia jakie umożliwiają im prowadzenie biznesu w wykorzystaniem tańszych, nowoczesnych i ekologicznych form wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

(Traktuje o tym z resztą w swoich zapisach Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, która w ramach celu operacyjnego 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej zakłada zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym OZE i wodoru, optymalizację gospodarowania energią.) Implementacją podjętych w tym zakresie starań przez WFR jest produkt finansowy, Pożyczka EKOenergetyczna, która zyskała już znaczące zainteresowanie przedsiębiorców.

Dla kogo i w jakim celu. Czyli słów kilka o… Pożyczce EKOenergetycznej:

Jest to produkt finansowy stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z siedzibą i/lub oddziałem na terenie województwa wielkopolskiego. Dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, by docelowo obniżyć koszty prowadzenia działalności oraz zbudować wizerunek swojej firmy jako świadomej i aktywnej proekologicznie.

Przeznaczenie pożyczki EKOenergetycznej:

Finansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza, tj. m.in. na:

  • poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepłana bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie;
  • zakup nowych niskoemisyjnych środków transportuna potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • rozwój infrastrukturyładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;
  • budowę lub modernizację instalacjido wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk i oszczędnośćenergii cieplnej.

Więcej o tym produkcie przeczytacie na naszej stronie w zakładce oferta: Pożyczka EKOenergetyczna.