PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka Obrotowa

Finansowanie obrotowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MMP (mikro-, mali) działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Co można sfinansować?

Wydatki bieżące o charakterze obrotowym, w tym terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych.

Warunki Pożyczki Obrotowej

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Do 400 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 60 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 9 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Na warunkach rynkowych
(minimum stopa bazowa + marża)
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości