Oferta

Polecamy katalog preferencyjnych pożyczek oraz instrumentów gwarancyjnych, które udostępniamy w formie bezpośredniej lub pośredniej przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.

DO 20 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Regionalna
Wsparcie finansowe „pod kontrakt” na realizację zamówienia publicznego
dla segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DO 20 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Miejska
Wsparcie działań inwestycyjnych w zakresie realizacji projektów miejskich na terenie Wielkopolski.
DO 10 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Ekspansja
Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz celów obrotowych wspierających
ekspansję zagraniczną mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DO 80 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Linia Reporęczeniowa
Produkt finansowy dla funduszy poręczeniowych, w ramach którego zostaje udostępniony limit reporęczenia i kapitał reporęczeniowy w celu zabezpieczenia jednostkowych poręczeń udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.
1 200 000
Grafika przedstawia trzy liście w okręgu.
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka EKOenergetyczna III
Finansowanie inwestycji mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.
Do 1 MLN
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka EKOenergetyczna II
Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.
Do 1 MLN
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka EKOenergetyczna
Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu.
DO 400 TYS.
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka Obrotowa
Finansowanie obrotowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
Do 500 TYS.
Pożyczka Prorozwojowa II
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka Prorozwojowa II
Wsparcie inwestycyjno-obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się