Oferta

Polecamy katalog preferencyjnych pożyczek oraz instrumentów gwarancyjnych, które udostępniamy w formie bezpośredniej lub pośredniej przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.

DO 80 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Linia Reporęczeniowa
Produkt finansowy dla funduszy poręczeniowych, w ramach którego zostaje udostępniony limit reporęczenia i kapitał reporęczeniowy w celu zabezpieczenia jednostkowych poręczeń udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.
Do 500 TYS.
Pożyczka Prorozwojowa II
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka Prorozwojowa II
Wsparcie inwestycyjno-obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.
DO 10 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Ekspansja
Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz celów obrotowych wspierających
ekspansję zagraniczną mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DO 20 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Regionalna
Wsparcie finansowe „pod kontrakt” na realizację zamówienia publicznego
dla segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DO 2 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską
Wsparcie projektów rewitalizacji obszarów miejskich dofinansowanych w ramach WRPO 2014+, a realizowanych przez podmioty sektora publicznego i innych kwalifikowalnych odbiorców.
DO 20 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Miejska
Wsparcie działań inwestycyjnych w zakresie realizacji projektów miejskich na terenie Wielkopolski.
DO 50 MLN
PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Linia Finansowa II
Produkt dla podmiotów publicznych lub prywatnych udzielających wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą instrumentów finansowych w ramach systemu realizacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020.
Do 1 MLN
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka EKOenergetyczna II
Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.
DO 400 TYS.
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka Obrotowa
Finansowanie obrotowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
DO 1 MLN
PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Poręczenie
Wsparcie w formie poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym
dla przedsiębiorstw sektora MŚP z obszaru Wielkopolski.

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się