Struktura sektora MŚP w Polsce – mikro, małe czy średnie – kto dominuje w ramach tej struktury?

18.01.2021
Struktura sektora MŚP w Polsce – mikro, małe czy średnie – kto dominuje w ramach tej struktury?

Sektor mikro małych i średnich przedsiębiorstw to szeroka kategoria, która obejmuje zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i firmy zatrudniające kilkaset osób. Dziś pokrótce spróbujemy nakreślić, czym dokładnie jest sektor MŚP, jaka jest jego struktura i jaką rolę odgrywa w polskiej gospodarce.

Sektor MŚP definicja

MŚP to sektor publiczny i prywatny, do którego należą mikrofirmy oraz małe i średnie firmy. O kryteriach przynależności do poszczególnych grup napisaliśmy nieco więcej w kolejnym akapicie. Należy wspomnieć, że sektor MŚP jest terminem stosowanym międzynarodowo. Sektor ten wyróżniany jest w całej Unii Europejskiej, a także w terminologii stosowanej przez takie organizacje jak Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Sektor MŚP w Polsce

Sprawdźmy teraz, jak wygląda polski sektor MŚP w liczbach. Wszystkie przytaczane przez nas dane statystyczne pochodzą z przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) raportu Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020. Traktując o wielkości sektora MŚP w naszym kraju, należy zauważyć, że obejmuje on zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce. Według przytoczonego powyżej raportu aż 99,8% polskich przedsiębiorstw to właśnie małe i średnie firmy. Zobaczmy teraz, jaki jest rozkład pomiędzy poszczególnymi kategoriami firm w MŚP i jakie kryteria decydują o tym, czy dane przedsiębiorstwo to mikrofirma, małe czy średnie przedsiębiorstwo. Kluczowa jest tu liczba zatrudnionych pracowników oraz obrót, jaki generuje firma w ciągu roku.

  • Mikrofirmy – to wszystkie firmy zatrudniające do 10 pracowników i których bilans roczny lub obrót nie przekracza 2 mln euro. Do mikrofirm zaliczamy również tak zwane jednoosobowe działalności gospodarcze. Jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa w sektorze MŚP. W 2018 roku mikrofirmy stanowiły aż 96,7% wszystkich przedsiębiorstw zaliczanych do tego sektora. Według raportu PARP było to wtedy ponad 2 mln przedsiębiorstw.
  • Małe firmy – to kategoria obejmująca przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 osób z bilansem rocznym lub obrotem niższym niż 10 mln euro. Małe firmy to zaledwie 2,4% sektora MŚP według danych z 2018r., co oznacza 52,7 tys. aktywnie działających na rynku przedsiębiorstw.
  • Średnie firmy – czyli największe przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP. Są to podmioty, w których zatrudnionych jest mniej niż 250 pracowników i które rocznie wypracowują obrót mniejszy niż 50 mln euro lub bilans roczny poniżej 43 mln euro. Jak się łatwo domyślić jest to najmniej liczna grupa w sektorze MŚP. Według wspomnianego już raportu tego rodzaju przedsiębiorstwa to zaledwie 0,7% całego sektora MŚP.

Ogólne informacje, na temat firm z sektora MŚP można znaleźć również w innych naszych wpisach:

Sektor MŚP i jego rola we współczesnej gospodarce

Śmiało można powiedzieć, że firmy z sektora MŚP stanowią fundament polskiej gospodarki. Małe i średnie firmy generują bowiem prawie połowę polskiego PKB. Warto tu wspomnieć, że najmniejsze firmy, czyli mikroprzedsiębiorstwa generują ponad 30% polskiego PKB. W 2017 roku było to dokładnie 30,3%. W ujęciu historycznym udział polskich firm MŚP w tworzeniu PKB stale rośnie. Firmy z sektora MŚP zdecydowanie przodują w takich dziedzinach jak usługi i handel. To właśnie te dwa sektory działalności wnoszą do budżetu największe wpływy.

Sektor MŚP w Polsce, a trudności gospodarcze związane z pandemią COVID-19

Raport PARP na temat stanu polskiego sektora MŚP w 2020 roku bazuje w dużej mierze na danych z lat poprzednich. Pełne dane dotyczące roku 2020 powinny być dostępne pod koniec I kwartału 2021r. Miniony rok był dla wielu firm bardzo trudny przede wszystkim ze względu na konsekwencje pandemii koronawirusa. Wprowadzane przez rząd obostrzenia dotknęły w dużej mierze branżę usługową, której działalność stanowi istotną część sektora MŚP. O sytuacji polskich firm z sektora MŚP w dobie pandemii COVID-19 pisaliśmy w artykułach: