PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Regionalna

Wsparcie finansowe „pod kontrakt” na realizację zamówienia publicznego
dla segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego.

W JAKIM CELU?

Uzyskanie lub zwiększenie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?
  • Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
  • Koszty bieżące, m.in. materiały budowlane, wynagrodzenia, usługi nadzoru, usługi podwykonawstwa
  • Środki trwałe, m.in. sprzęt i narzędzia

Warunki Pożyczki Regionalnej

Kwota pożyczki
Od 500 000 zł
do 20 000 000 zł
Okres spłaty
Do 20 lat
Oprocentowanie

Od 8,62%*

Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z pożyczki?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek o pożyczkę
3
Podpisz umowę

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się