PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Regionalna

Wsparcie finansowe „pod kontrakt” na realizację zamówienia publicznego
dla segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), którzy realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego.

W JAKIM CELU?

Uzyskanie lub zwiększenie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Finansowany projekt musi być powiązany z konkretnym zamówieniem publicznym – wnioskodawca na etapie aplikowania o środki przedstawia zawartą umowę na jego realizację. Wsparcie może zostać przeznaczone na  finansowanie wydatków inwestycyjnych i kosztów bieżących związanych wyłącznie z realizacją danego zamówienia publicznego.

Warunki Pożyczki Regionalnej

Kwota pożyczki
Od 500 000 zł
do 20 000 000 zł
Okres spłaty
Do 20 lat
Oprocentowanie

Stałe lub zmienne - od 6,68%*

Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z oferty?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek
3
Podpisz umowę

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się