PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka EKOenergetyczna II

Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.

Co można sfinansować?

Realizacja inwestycji w zakresie produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Warunki Pożyczki EKOenergetycznej II

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
do 1 000 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
do 132 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
do 18 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
od 0,5%
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z.o.o.