Oferta / Pożyczka Regionalna

Co oferujemy?


Produkt finansowy o charakterze inwestycyjno-obrotowym

Jakim podmiotom?


Przedsiębiorcom z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego

W jakim celu?


Uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego

Co można sfinansować?


 • Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
 • Projekty budowlane
 • Projekty usługowe
 • Koszty bieżące m.in. materiały budowlane, wynagrodzenia, usługi nadzoru, usługi podwykonawstwa
 • Środki trwałe m.in. sprzęt i narzędzia

Warunki pożyczki regionalnej

Kwota pożyczki: od 500 000 do 20 000 000 zł

Okres spłaty: do 20 lat

Oprocentowanie: od 6,81%*

Udział własny: brak

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką: brak

Rodzja finansowanie: finansowanie brutto

Termin naboru: nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych(Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący).Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Oprocentowanie:

Udział własny:

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką:

Rodzaj finansowania:

Termin naboru:

od 500 000 do 20 000 000 zł

do 20 lat

od 6,81%*

brak

brak

finansowanie brutto

nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych(Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący).Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Korzyści

Korzyści dla przedsiębiorców


 • uzyskanie taniego kapitału
 • uzyskanie potencjału finansowego umożliwiający udział w przetargu
 • uzyskanie potencjału finansowego do realizacji zamówienia
 • długi i elastyczny okres spłaty (w zależności od warunków zamówienia)
 • poprawa płynności finansowej

Korzyści dla podmiotów publicznych


 • mniejsze zaliczki dla wykonawcy podczas realizacji zamówień publicznych
 • rozłożenie płatności za wykonanie zamówienia na większą liczbę etapów lub dłuższy okres
 • więcej wykonawców startujących w przetargu
 • doradztwo naszego zespołu oraz współpracujących z nami ekspertów

Jak skorzystać z pożyczki?

1

Skontaktuj się z działem Obługi Klienta

Skontaktuj się z działem obługi klienta
2

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę
3

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!