PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Ekspansja

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz celów obrotowych wspierających
ekspansję zagraniczną mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali i średni) działający w województwie wielkopolskim, identyfikujący lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.

W JAKIM CELU?

Uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszłych lub obecnych eksporterów.

Co można sfinansować?

Finansowaniu mogą podlegać 3 rodzaje celów:

  • inwestycyjny,
  • inwestycyjno-obrotowy,
  • obrotowy. 

Wspierane przedsięwzięcia powinny służyć rozwojowi działalności gospodarczej i jednocześnie wpływać bezpośrednio na zwiększenie międzynarodowej wymiany handlowej – eksportu.

Warunki Pożyczki Ekspansja

Kwota pożyczki
Od 500 000
do 10 000 000 PLN
Okres spłaty
Do 15 lat
Oprocentowanie

Stałe lub zmienne - od 6,68%*

Udział własny
W zależności od celu finansowania. Możliwy brak wkładu własnego.
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z oferty?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek
3
Podpisz umowę

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się