PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Ekspansja

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz celów obrotowych wspierających
ekspansję zagraniczną mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali i średni) działający w województwie wielkopolskim, identyfikujący lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.

W JAKIM CELU?

Uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszłych lub obecnych eksporterów.

Co można sfinansować?
 • Budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej
 • Zakup lub dzierżawę nieruchomości
 • Zakup lub modernizację linii produkcyjnej
 • Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia
 • Stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług
 • Zakup środków transportu
 • Zakup surowców, materiałów i towarów
 • Bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Informatyzację przedsiębiorstwa
 • Inwestycje w kapitał ludzki
 • Współpracę z pośrednikami handlowymi
 • Promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i zagranicą
 • Zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • Research potencjalnych rynków zbytu
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym

Warunki Pożyczki Ekspansja

Kwota pożyczki
Od 500 000
do 10 000 000 PLN
Okres spłaty
Do 15 lat
Oprocentowanie

Od 8,62%*

Udział własny
Od 10%
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z pożyczki?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek o pożyczkę
3
Podpisz umowę

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się