PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka Prorozwojowa II

Wsparcie inwestycyjno-obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Wsparcie finansowe ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Realizację przedsięwzięć rozwojowych. Finansowaniu podlegają wydatki inwestycyjne i/lub obrotowe, przy czym wydatki obrotowe nie mogą wynieść więcej niż 80% wartości pożyczki.

Warunki Pożyczki Prorozwojowej II

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Od 10 000 zł
do 500 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 72 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 6 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe (od 3,81%)
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z polityką zabezpieczeń stosowanych przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wystawiony przez Ostatecznego Odbiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz w przypadku jednostkowych pożyczek powyżej 100 000 zł lub w przypadku kolejnej pożyczki do 100 000 zł dla tego samego Ostatecznego Odbiorcy obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z.o.o.