PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Miejska

Wsparcie działań inwestycyjnych w zakresie realizacji projektów miejskich wspierających rozwój Wielkopolski.
DLA KOGO?

Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne z zakresu rozwoju obszarów miejskich*

*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu, jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki Miejskiej

W JAKIM CELU?

Finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.

Co można sfinansować?

Realizowane na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia (w szczególności z zakresu rewitalizacji) pozytywnie oddziałujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju, mające na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu.

Warunki Pożyczki Miejskiej

Kwota pożyczki
Od 200 000 zł
do 20 000 000 zł
Okres spłaty
Od 2 do 20 lat
(w zależności od typu projektu)
Oprocentowanie

Od 0,5%
(szczegóły w Karcie produktu)

Udział własny
Niewymagany
lub od min. 5%
(w zależności od celu finansowania)
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

Jak skorzystać z pożyczki?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek o pożyczkę
3
Podpisz umowę

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się