PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka EKOenergetyczna
Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i elektromobilność.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.

Warunki Pożyczki EKOenergetycznej

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Do 1 000 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 132 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 18 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Od 0,5%
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego