Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw

Data
13.07.2022
Godzina
10:00
miejsce
online
Zapisuję się
Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu webinariów „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”, które odbędzie się w środę 13 lipca o godzinie 10.00. Nasi eksperci omówią, jak zmiany w Polskim Ładzie obowiązujące od lipca wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto zostaną przedstawione możliwości finansowania celów inwestycyjnych i obrotowych dla sektora MŚP oraz zakładanie własnej firmy krok po kroku: formy organizacyjno-prawne, procedura rejestracji, obowiązki wobec ZUS, źródła finansowania.

PROGRAM SPOTKANIA

ORGANIZATORZY:

Spotkanie organizuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami wydarzenia są Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Poznań Biznes Partner.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wśród swych zadań statutowych podejmuje także działania informacyjne dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i zasad ich stosowania, posiada 16 oddziałów regionalnych.

Poznań Biznes Partner to ośrodek doradczo-szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Zadaniem Poznań Biznes Partner jest organizacja szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i  osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które zostaną omówione podczas webinarium:

  • Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
  • Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień publicznych.
  • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
  • Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
  • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
  • Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
  • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
  • Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Zapraszamy do rejestracji – chęć udziału należy zgłosić na adres promocja@wfr.org.pl lub użyć formularza kontaktowego.

Każda zapisana osoba otrzyma w dniu wydarzenia link logujący do webinarium na platformie YouTube. Transmisja będzie dostępna również na Facebooku WFR.

Serdecznie zapraszamy!