Produkt / Pożyczka Obrotowa

Produkt finansowy o charakterze obrotowym stanowiący wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw  z obszaru województwa wielkopolskiego.

PRZEZNACZENIE:

Finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

 

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: do 400 000 PLN
  • wkład własny: brak
  • okres spłaty: do 60 miesięcy (5 lat)
  • karencja w spłacie kapitału: do  9 miesięcy
  • oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
  • opłaty i prowizje: brak
  • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucje udzielające pożyczek w ramach instrumentu finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Pośrednicy finansowi