Oferta / Pożyczka Miejska

Co oferujemy?


Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym lub inwestycyjno-obrotowym

Jakim podmiotom?


Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu rozwoju obszarów miejskich*

*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki Miejskiej

W jakim celu?


Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych
z zakresu rozwoju obszarów miejskich

Co można sfinansować?


Realizowane na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia (w szczególności z zakresu rewitalizacji) pozytywnie oddziałujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju mające na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu

Warunki pożyczki miejskiej

Kwota pożyczki: od 200 000,00 zł do 20 000 000,00 zł

Okres spłaty: od 2 do 20 lat w zależności od celu finansowania

Oprocentowanie: od 0,5% (szczegóły w Karcie produktu)

Udział własny: od 0% do 5% w zależności od celu finansowania

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką: brak

Rodzja finansowanie: finansowanie brutto

Termin naboru: nabór ciągły

Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Oprocentowanie:

Udział własny:

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką:

Rodzaj finansowania:

Termin naboru:

od 200 000,00 zł do 20 000 000,00 zł

od 2 do 20 lat w zależności od celu finansowania

od 0,5% (szczegóły w Karcie produktu)

od 0% do 5% w zależności od celu finansowania

brak

finansowanie brutto

nabór ciągły

Jak skorzystać z pożyczki?

1

Skontaktuj się z działem Obługi Klienta

Skontaktuj się z działem obługi klienta
2

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę
3

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!