Produkt / Pożyczka Ekoenergetyczna

Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego .

PRZEZNACZENIE:

Realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN
  • okres spłaty: do 132 miesięcy (11 lat)
  • karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy
  • oprocentowanie: od 0,5%
  • opłaty i prowizje: brak
  • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucje udzielające pożyczek w ramach instrumentu finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Pośrednicy finansowi