Produkt / Pożyczka Hipoteczna

Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego

PRZEZNACZENIE:

Zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

 

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN
  • wkład własny: min. 10% wart. nieruchomości
  • okres spłaty: do 132 miesięcy
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
  • oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
  • prowizja – równowartość do 2% pożyczki
  • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku nieruchomości zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz wyposażenia.

 

Instytucje udzielające pożyczek w ramach instrumentu finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

 

Pośrednicy finansowi