WIELKOPOLSKI
FUNDUSZ ROZWOJU

Wspieramy finansowo zrównoważony rozwój województwa wielkopolskiego.
Likwidujemy bariery w dostępie do kapitału.
4349
wspartych finansowo podmiotów
990 mln zł
kwota przeznaczona na rozwój Wielkopolski
8439
zawartych umów
765 mln zł
wartość zawartych umów

Oferta

Zaufali nam