WIELKOPOLSKI
FUNDUSZ ROZWOJU

Wspieramy finansowo zrównoważony rozwój województwa wielkopolskiego.
Likwidujemy bariery w dostępie do kapitału.
0
wspartych finansowo podmiotów
0 mld zł
kwota przeznaczona na rozwój Wielkopolski
0
zawartych umów
0
udzielonych pożyczek i instrumentów zabezpieczających

Oferta

Zaufali nam