town

Blog

11.12.2018

 6 grudnia 2018 r. przedstawiciele WFR uczestniczyli w seminarium pt.: „Potencjał i szanse rozwoju na rynku Hongkongu” organizowanym przez Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Hong Kong Trade Development Council  z Warszawy.

więcej >>
10.12.2018

4 grudnia 2018 r. Zarząd Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczył w corocznym Forum Bankowo-Samorządowym, którego organizatorem był Związek Banków Polskich.

Aktualna sytuacja po wyborach samorządowych, zbliżający się koniec aktualnej perspektywy unijnej i przygotowywane zmiany w przepisach warunkujących finansowanie jednostek samorządu terytorialnego znalazły się wśród tematów przewodnich spotkania.

więcej >>
06.12.2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne, które miało zaprezentować przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką Funduszy Europejskich ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a także Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prelegenci z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu przybliżyli uczestnikom spotkania harmonogram naborów wniosków zaplanowanych na 2019 r.

więcej >>
06.12.2018

5 grudnia 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca możliwości finansowania MŚP z terenu Wielkopolski. Z propozycją zorganizowania wydarzenia wyszła Pani Jagoda Gołębiewska, Prezes Zarządu SWGK Consulting Sp. z o. o. 

więcej >>
05.12.2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspiera mikro, małe i średnie firmy z regionu, które chcą sukcesywnie rozwijać się na rynku lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Zapewniane produkty finansowe są szansą na realizację śmiałych planów inwestycyjnych, służą wzrostowi konkurencyjności oraz likwidowaniu barier w dostępie do kapitału. Co więcej, środki te mogą ułatwić wielkopolskim przedsiębiorcom zagraniczny eksport usług lub/i produktów.

więcej >>

Strony