Wsparcie finansowe dla MŚP z Wielkopolski | webinar

Data
20.10.2021
Godzina
10:00 - 12:15
miejsce
online
Zapisuję się
Wsparcie finansowe dla MŚP z Wielkopolski | webinar

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Wydarzenie  odbędzie się 20  października 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:15, na platformie YouTube.

Podczas webinarium omówione zostaną produkty finansowe dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

  • Pożyczka Ekspansja– umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
  • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
  • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
  • Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
  • Pożyczka Obrotowa– finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
  • Pożyczka Hipoteczna– umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
  • Pożyczka EKOenergetyczna– finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
  • Poręczenie– zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto zaprezentowany zostanie bezpłatny program rozwojowo – edukacyjny  Firmy Jutra. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak za pomocą Internetu można zdobyć nowych klientów.

Partnerami wydarzenia są:  Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,  Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz  program Firmy Jutra.

Rejestracja na wydarzenie trwa do  19 października 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy !

2021.10.20 AGENDA