WSPARCIE FINANSOWE DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI | BEZPŁATNY WEBINAR WFR

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Partnerami wydarzenia są:  Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,  Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, oraz  program Firmy Jutra.

Wydarzenie  odbędzie się 9 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:15, na platformie YouTube.

Podczas spotkania wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli poznać ofertę aktualnie dostępnych produktów finansowych WFR. Webinarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

 • Pożyczka Ekspansja – umożliwia uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
 • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską  – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
 • Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
 • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto Pani Wioleta Magdziarz, doradca programu Firmy Jutra zaprezentuje nowy, bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy Firmy Jutra.

Rejestracja na wydarzenie trwa do  8 września 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia. Serdecznie zapraszamy !

2021.09.09 AGENDA

  Wydarzenie
  Data
  Godzina
  Miejsce