Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw | webinar

Data
30.03.2022
Godzina
10:00
miejsce
online
Zapisuję się
Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw | webinar

Aktualne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami wynikające z Polskiego Ładu, finansowa oferta dla MŚP na działania inwestycyjne i obrotowe oraz Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to tematyka bezpłatnego webinarium, na które zapraszamy w środę 30 marca o godz. 10.00.

W załączeniu PROGRAM SPOTKANIA „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”. Zapraszamy do rejestracji – chęć uczestnictwa wystarczy wysłać na adres promocja@wfr.org.pl lub użyć formularza kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Każda zapisana osoba link logujący na webinarium (na platformach YouTube i Facebook) otrzyma w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

O PROGRAMIE I ORGANIZATORACH:

Webinarium organizuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami wydarzenia są Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu – jednostka prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zapewnia wsparcie informacyjne w zakresie możliwości pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz sposobu realizacji dofinansowywanych projektów.

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wspiera rozwój przedsiębiorców poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Celem OCWP jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju województwa wielkopolskiego oraz promowanie idei przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wśród swych zadań statutowych podejmuje także działania informacyjne dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i zasad ich stosowania, posiada 16 oddziałów regionalnych.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego świadczy pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w postaci udzielania poręczeń pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu i wadiów przetargowych.

Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które zostaną omówione podczas webinarium:

  • Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
  • Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień publicznych.
  • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
  • Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
  • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
  • Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
  • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
  • Poręczeniezabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.