LINIA FINANSOWA II dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

24.08.2021
LINIA FINANSOWA II dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Przedsiębiorcy! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wielkopolski Fundusz Rozwoju zawiera kolejne umowy wspierające MŚP z Wielkopolski.

23 sierpnia 2021r., Zarząd WFR podpisał umowy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Linię Finansową II. Środki WFR stanowią uzupełnienie wkładu własnego WARP do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Finansowanie udzielone w ramach zawartych umów pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegóły dotyczące finansowania w ramach Linia Finansowa II znajdują się na naszej stronie w zakładce oferta.