Razem z biznesem na drodze do Agendy 2030

11.05.2022
Razem z biznesem na drodze do Agendy 2030

Działać należy wszędzie tam, gdzie mamy wpływ. Dzięki takiemu podejściu, możliwa jest zmiana globalna niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – powiedziała Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju podczas wtorkowej konferencji „Pozytywna gospodarka”. – Wymierny efekt przyniesie jedynie porozumienie 4 stron: społeczeństwa, biznesu, lokalnych polityków oraz nauki. Kooperacja w tym gronie może stać się gwarantem potrzebnego każdej społeczności i przyszłym pokoleniom zrównoważonego perpetuum mobile wyrażanego przez zbalansowane zależności między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem – dodaje Wiceprezes K. Kierzek-Koperska.

Eksperci konferencji zgodnie przyznali, że cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone w Agendzie 2030 sprzyjają wzmacnianiu konkurencyjności biznesu, ponieważ wyraźnie oczekują tego inwestorzy i konsumenci. Teza, że gospodarka powinna tworzyć wartość dodaną dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska, jest niekwestionowana. Opracowania wymagają strategie wdrożenia tej idei. Podczas paneli dyskutowano możliwe drogi dojścia do Agendy 2030, których wspólnym kierunkowskazem jest zawieranie sojuszy i partnerskie działanie.

Wśród omawianych zagadnień, takich jak zrównoważony łańcuch dostaw, zielona transformacja, raportowanie zrównoważonego rozwoju, Europejski Zielony Ład, ważnym tematem było finansowanie inwestycji sprzyjających realizacji Agendy 2030. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 przewidują w tym zakresie szeroką ofertę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i samorządów.

Cieszę się, że w Wielkopolsce – regionie, który nazywam europejskim regionem aktywnych ludzi, gościmy taką konferencję, bo wpisuje się ona także w mój sposób widzenia przyszłości regionalnej, krajowej i europejskiej – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który zainaugurował wydarzenie.

Konferencja „POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030” zorganizowana została w ramach ogólnopolskiej kampanii „17 celów w trasie”. Wielkopolski Fundusz Rozwoju stał się partnerem wydarzenia zainicjowanego przez CSR Consulting.