Pośrednik / Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP) została powołana w 2003 roku. Zadaniem WARP-u jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom poprzez wspólną realizację projektów unijnych, publicznych i komercyjnych. WARP to liczne inicjatywy regionalne, polskie i międzynarodowe. WARP to niekomercyjne pożyczki, dotacje, szkolenia, informacja i wsparcie merytoryczne. Jako Instytucja Otoczenia Biznesu obraliśmy sobie za cel – rozwój lokalnej gospodarki i sektora MŚP. Jako Firma wiemy jak ważna jest jakość świadczonych usług, dlatego indywidualne podejście do Klienta i ciągłe udoskonalanie procedur jest naszym priorytetem.

http://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/

Oferty Pośrednika