Oferta / Linia Finansowa II

Co oferujemy?


Instrument finansowy o wartości
do 50 mln PLN, nabór ciągły

Jakim podmiotom?


Podmiotom publicznym lub prywatnym, udzielającym wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą instrumentów finansowych w ramach systemu realizacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 (MŚP rozumie się jako Ostatecznych Odbiorców)

W jakim celu?


Linia finansowa II na zapewnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego (PF) do instrumentów finansowych oferowanych Ostatecznym Odbiorcom, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF

Jak skorzystać z pożyczki?

1

Skontaktuj się z działem Obługi Klienta

Skontaktuj się z działem obługi klienta
2

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę
3

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Wymagane dokumenty