town

Aktualności

26.07.2018

W dniu 26 lipca 2018 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP z Wielkopolski:

Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują inwestycje na obszarze województwa wielkopolskiego;

Pożyczka Ekspansja – ułatwia wsparcie wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczęcie działalności eksportowej oraz dotychczasowego wolumenu rozwoju eksportu;

więcej >>
26.07.2018

W ślad za prośbami przedsiębiorców uczestniczących w pierwszym wyjeździe do Gruzji, Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w drugiej wizycie gospodarczej, która odbędzie się w dniach od 6 do 12 sierpnia br.

więcej >>
19.07.2018

Na specjalne zaproszenie Sekretarza Generalnego Pana Zviada Chumburidze Prezesi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Panowie Hubert Zobel i Jarosław Sierszchulski, uczestniczyli w dniu 12 lipca w Polsko-Gruzińskim Forum Biznesowym w Warszawie. Towarzyszyli im m.in. przedsiębiorcy, którzy brali udział w pierwszej wizycie do Gruzji zorganizowanej przez Spółkę.

więcej >>
Fundusz
18.07.2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju to spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która działa na rzecz regionu, wspierając wielkopolskie firmy w ich rozwoju i ekspansji na rynku lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym.

Obecnie oferowane przez Spółkę produkty finansowane skierowane do sektora MŚP

z Wielkopolski:

więcej >>
18.07.2018

W dniach od 14 do 20 czerwca br. odbyła się wizyta do Gruzji, zorganizowana przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Organizacja wyjazdu poprzedzona została analizą ekonomiczną i oceną ryzyk inwestycyjnych pod kątem branż reprezentowanych przez zgłaszających zainteresowanie ekspansją tego obszaru MŚP z Wielkopolski.

więcej >>

Strony