Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030”. Atrakcyjne nagrody!

04.01.2024
Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030”. Atrakcyjne nagrody!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Do udziału są zapraszani:

  • w kategorii „Nauka” doktorzy i doktoranci,
  • w kategorii „Biznes” przedsiębiorcy. 

Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i doktorantów, którzy swoją aktywność naukową skupiają na tematyce związanej z potrzebą zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i ochrony klimatu. Natomiast kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.

Celem konkursu jest promocja wielkopolskiego wkładu w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG oraz promocja transferu wiedzy do gospodarki, dzięki któremu możliwe będą realne zmiany uwzględniające rozwiązania proklimatyczne we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

 Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:

  • w kategorii „Nauka” – nagroda wyjazdowa: udział w targach World Al Show Singapore w terminie 31.07-5.08.2024 lub 2-tygodniowy pobyt w Danau Girang Field Centre (Borneo, Malezja) w lipcu 2024 r.,
  • w kategorii „Biznes” – nagroda finansowa w wysokości 50 000 zł.

Szczegóły: https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-dla-planety-2030

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do Regulaminu) na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Zachęcamy do udziału!