JEREMIE, JESSICA 2007-2013 – czy środki z tych instrumentów finansowych nadal służą rozwojowi Wielkopolski?

06.02.2020
JEREMIE, JESSICA 2007-2013 – czy środki z tych instrumentów finansowych nadal służą rozwojowi Wielkopolski?

Województwo wielkopolskie jest regionem atrakcyjnym inwestycyjnie, sprzyjającym aktywności gospodarczej. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu działa na rzecz rozwoju regionu, także poprzez wsparcie finansowe MŚP. Środki przeznaczone na rozwój, czyli środki na inwestycje pochodzą głównie ze środków zwróconych z inicjatyw JESSICA 2007-2013 oraz JEREMIE 2007-2013.

Inicjatywa JESSICA 2007-2013

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sutainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Wsparcie obejmowało rewitalizację, edukację, kulturę, turystykę, a także wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. To system, dzięki któremu region mógł korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie zwrotnym. Do inicjatywy JESSICA z lat 2007-2013 przystąpiło nie tylko województwo wielkopolskie, ale także śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie i mazowieckie.

Inicjatywa JEREMIE 2007-2013

JEREMIE to skrót od angielskiego Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, co oznacza wspólne zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Głównym celem inicjatywy JEREMIE było zwiększanie możliwości do korzystania z zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorców, którzy nie mogliby z nich skorzystać na normalnych warunkach rynkowych. Inicjatywa udostępniała poręczenia i pożyczki oraz kapitał typu venture, mezzanine na rozwój działalności.

Korzyści z inicjatyw po roku 2013

Choć omówione inicjatywy obejmowały lata 2007-2013, zwrócone środki wciąż służą rozwojowi Wielkopolski. Zasoby zwrócone z inicjatyw JESSICA i JEREMIE pozostają środkami publicznymi,
a ich dysponentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył zarządzanie tymi środkami Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. pomaga wielkopolskim przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności poprzez produkty finansowe: Pożyczka Regionalna, Pożyczka Ekspansja a także Linia Finansowa II (skierowana do Pośredników Finansowych).

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. możecie przeczytać na stronie WFR. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.