Spółki samorządowe i ich wpływ na rozwój regionalny

05.02.2020
Spółki samorządowe i ich wpływ na rozwój regionalny

Spółki samorządowe są powoływane przeważnie w celu prowadzenia działalności zaspokajających potrzeby mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców m.in. w zakresie wody, ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego oraz energii cieplnej, ale także po to aby promować region oraz działać na rzecz jego rozwoju.

Spółki samorządowe są bardzo ważne dla rozwoju regionalnego ponieważ spełniają istotną rolę dla lokalnej społeczności. W odróżnieniu od zwykłych spółek, najważniejsza jest realizacja celów społecznych, a nie ekonomia.

Przykładem spółki działającej na rzecz województwa wielkopolskiego jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR). Spółka została powołana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a do jej zadań należy m.in. promocja województwa jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie i sprzyjającego aktywności gospodarczej.

Spółka realizuje swoje cele dzięki: środkom finansowym na rozwój i na inwestycje oraz działania w ramach ekspansji zagranicznej wielkopolskich przedsiębiorców. Spółka pomaga wielkopolskim przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności poprzez produkty finansowe: Pożyczka Regionalna, Pożyczka Ekspansja, a także Linia Finansowa II (skierowana do Pośredników Finansowych).

Odnosząc się do szerokiego zakresu działań spółek samorządowych, można stwierdzić, że są to bardzo istotne podmioty dla rozwoju regionów. Po pierwsze dlatego, że zaspokajają potrzeby mieszkańców, a po drugie, mogą też realizować konkretne działania nałożone przez samorządy, które przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu.

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. możecie przeczytać na stronie WFR. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.