Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – nowy produkt finansowy WFR

23.06.2021
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – nowy produkt finansowy WFR

Dnia 22 czerwca 2021 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju wprowadził do oferty nowy produkt finansowy pod nazwą: Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską (PDiSIM).

W ramach produktu podmioty mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów kwalifikowanych do czasu wypłaty dotacji uzyskanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Pożyczka umożliwi zakończenie realizacji ważnych z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja może być zagrożona z powodu braku płynności finansowej inwestorów i braku środków na sfinansowanie wydatków do czasu uzyskania refundacji
z WRPO 2014+.

Maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 2 000 000,00  PLN i nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.

Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską jest terminowa, a harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie, w zależności od terminu  refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach Umowy o dofinansowanie WRPO 2014+.

Produkt udostępniany jest w naborze ciągłym. Udział własny nie jest wymagany. WFR nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie oraz administrowanie pożyczką.

Szczegóły dotyczące nowej pożyczki znajdują się w zakładce Oferta.