Chcesz rozwinąć firmę? Skorzystaj z pomocy WFR

14.05.2020
Chcesz rozwinąć firmę? Skorzystaj z pomocy WFR

Rozwój firmy wiąże się najczęściej z dużymi inwestycjami. Dla mniejszych firm zebranie znaczącej kwoty bardzo często jest barierą, której samodzielnie nie są w stanie pokonać. Sprawdźmy więc, kto i w jaki sposób może skorzystać z produktów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR) oraz jakie  inne formy finansowania zwrotnego i bezzwrotnego są dostępne na rynku.

Rodzaje dofinansowania na rozwój firmy

Zebranie odpowiedniego kapitału na inwestycje jest częstym problemem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Własne oszczędności czy pożyczka od rodziny mogą okazać się niewystarczające do sfinansowania nowej działalności gospodarczej w jej początkowej fazie rozwoju. W takiej sytuacji konieczne staje się skorzystanie z zewnętrznych form finansowania. Sprawdźmy więc, jakie możliwości ma przedsiębiorca poszukujący zastrzyku gotówki:

 • Pożyczki lub kredyty bankowe dla firm – istnieje cały szereg tego rodzaju produktów finansowych. Wiele z nich będzie jednak niedostępnych dla nowych firm z niemal nieistniejącą historią. Ze względu na stosunkowo krótki czas spłaty, wysokie raty mogą być również problemem dla wielu mniejszych firm.
 • Dotacje unijne – w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój firm we wszystkich krajach Unii Europejskiej przeznaczono aż 7 miliardów euro. Unia stworzyła również cztery specjalne instrumenty finansowe:
 • JASPERS i JASMINE to programy wspierające przygotowanie dużych projektów infrastrukturalnych.
 • JEREMIE2 to program stworzony z myślą o rozwoju firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 • JESSICA2 środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie obszarów miejskich.

To właśnie środki zwrócone z programów JESSICA i JEREMIE zostały przeznaczone na pożyczki udzielane przez WFR.

 • Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe – to instytucje samorządowe tj. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Głównym celem tych instytucji jest udzielanie przedsiębiorcom z danego regionu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe są najczęściej niżej oprocentowane niż produkty bankowe i mają dłuższy okres spłaty. Fundusze samorządowe mogą działać na przykład na terenie danej gminy lub całego województwa, jak to jest w przypadku WFR. Fundusz służy wsparciem finansowym dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. O tym, jaką pomoc w rozwoju firmy można uzyskać, możecie przeczytać poniżej lub na tej stronie.
 • Fundusze venture capital – są to prywatne firmy zajmujące się inwestowaniem w różnego rodzaju przedsięwzięcia z sektora niepublicznego. Pozyskane środki mogą posłużyć na przykład do wdrożenia w firmie innowacji technologicznych lub zwiększenia kapitału obrotowego. Skorzystanie z pomocy prywatnego inwestora może się jednak wiązać z częściową utratą niezależności.
 • Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy – poszczególne Urzędy Pracy dysponują środkami z tak zwanego Funduszu Pracy. Są one przekazywane w formie dotacji na rzecz osób bezrobotnych, zarejestrowanych w danym Urzędzie  Pracy. Osoba bezrobotna, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej, może w ten sposób uzyskać środki na start. Aby otrzymać tego rodzaju dofinansowanie do działalności gospodarczej, osoba bezrobotna musi spełnić szereg warunków i złożyć odpowiednią dokumentację.

Jak rozwinąć firmę z WFR?

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest jednostką powołaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Oferta skierowana jest do regionalnych przedsiębiorców z sektora MŚP.

Dwa podstawowe oferowane przez nas produkty finansowe to Pożyczka Regionalna oraz Pożyczka Ekspansja. Pożyczka Regionalna skierowana jest do przedsiębiorstw, które już realizują albo mają zamiar realizować zamówienia publiczne. Z kolei Pożyczka Ekspansja to produkt o charakterze inwestycyjnym i/lub obrotowym, skierowany do wielkopolskich firm, które planują swój rozwój na rynkach zagranicznych. Obie pożyczki oferowane przez WFR cechują się preferencyjnym oprocentowaniem oraz długim okresem spłaty. W przypadku Pożyczki Ekspansja okres spłaty to 15 lat, a wymagany wkład własny to maksymalnie 20% wartości pożyczki. Z kolei Pożyczka Regionalna może być spłacana nawet przez 20 lat a jej okres spłaty skorelowany jest z warunkami wynikającymi z zamówienia publicznego. Pożyczka Regionalna  nie zobowiązuje przedsiębiorcy do wniesienia wkładu własnego.

Innowacje w przedsiębiorstwie – jak można wykorzystać pożyczkę z WFR?

Misą Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu i udzielanie wsparcia finansowego sektorowi MŚP.

 • Charakter obrotowy i inwestycyjny Pożyczki Ekspansja, daje duże możliwości związane z rozwojem bieżącym i technologicznym w przedsiębiorstwie. Warunkując, że inwestycja wiąże się ze zwiększeniem potencjału eksportowego, środki finansowe uzyskane z WFR możemy przeznaczyć na przykład na:
 • stworzenie, rozbudowę lub modernizację infrastruktury IT w przedsiębiorstwie;
 • wdrożenie w firmie nowych technologii związanych z oferowanymi produktami i usługami;
 • budowę linii produkcyjnej lub modernizację/modyfikację istniejącej infrastruktury produkcyjnej;
 • zakup licencji, patentów i know how nowych technologii i rozwiązań ułatwiających wejście na zagraniczne rynki.

O szczegółach i zaletach tej pożyczki pisaliśmy we wcześniejszym artykule: Pożyczka Ekspansja – co to jest i jak ją uzyskać?

Fundusz aktywnie wspiera również tych przedsiębiorców z regionu wielkopolskiego, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub już realizują takie zamówienie. Dzięki pozyskanym środkom, przedsiębiorca zwiększa swój potencjał finansowy, który często jest elementem niezbędnym podczas ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej na temat tego produktu, napisaliśmy w artykule:  Jak pozyskać fundusze na rozwój firmy MŚP?