Pożyczki dla sektora MŚP – jak możemy Ci pomóc?

27.01.2020
Pożyczki dla sektora MŚP – jak możemy Ci pomóc?

Płynność finansowa to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jeden z fundamentów sprawnie działającej firmy. W ostatnich miesiącach wiele banków zdecydowało się na zaostrzenie kryteriów udzielenia kredytów dla przedsiębiorstw. Jednak linia kredytowa w banku to nie jedyna możliwość uzyskania pieniędzy na rozwój. Jeśli planujesz rozpoczęcie aktywności biznesowej lub prowadzisz firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, masz szansę uzyskać pożyczkę na rozwój lub inwestycję z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Formy wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), obejmuje podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 50 mln euro. Kategoria ta obejmuje więc zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i większe podmioty gospodarcze. Większość firm prowadzi działalność w oparciu o kapitał własny.
Często jednak dalszy swój rozwój uzależnia od uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.

Do najpopularniejszych form zewnętrznego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP należą:

dotacje unijne przydzielane w ramach różnych, wspólnotowych programów wsparcia przedsiębiorczości – kierowane do określonych obszarów gospodarki, a co więcej charakteryzujące się ograniczoną dostępnością;
produkty bankowe, w tym kredyt obrotowy w rachunku bankowym – często drogi w pozyskaniu i obsłudze;
prywatni inwestorzy, na przykład tak zwani aniołowie biznesu. Minusem takiej formy dokapitalizowania firmy może być utrata pełnej decyzyjności na rzecz inwestora;
pożyczki udzielane w ramach krajowych lub lokalnych programów wsparcia rozwoju MŚP. Tego rodzaju pożyczki dla podmiotów gospodarczych są zwykle niżej oprocentowane niż produkty bankowe. Przykładem takich pożyczek dla MŚP są produkty finansowe Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., na które prowadzony jest nabór ciągły i przedsiębiorcy mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie pozyskania tych środków.

W ramach bezpośredniego wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje dwa produkty finansowe:

Pożyczka Ekspansja – dedykowana przedsiębiorstwom, które prowadzą już działalność eksportową i chcą ją rozwinąć lub, które dopiero planują wejście na zagraniczne rynki;
Pożyczka Regionalna – skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują wziąć udział w realizacji zamówień publicznych na terenie województwa wielkopolskiego. Każda tego rodzaju pożyczka dla firmy udzielana jest w związku z realizacją jednego, konkretnego zamówienia publicznego.

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. możecie przeczytać na stronie WFR. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.