Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy?

18.12.2019
Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy?

Na terenie całej Unii Europejskiej firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowią
aż 99% wszystkich podmiotów gospodarczych. W wielu krajach, w tym również w Polsce, małe i średnie firmy odpowiedzialne są za nawet kilkadziesiąt procent PKB. Łatwo się więc domyślić, jak ważne dla gospodarki kraju jest wspieranie przedsiębiorstw z tego sektora. Sprawdźmy dziś, czym dokładnie są firmy z sektora MŚP i z jakiego wsparcia mogą skorzystać ramach Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Sektor MŚP – co to takiego?

Do sektora MŚP zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą – niezależnie od ich formy prawnej. Mogą to być więc jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa rodzinne,
a nawet niewielkie spółki i konsorcja.

O tym, czy firma kwalifikuje się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, decydują trzy podstawowe kryteria:

 • liczba osób zatrudnionych
 • roczny obrót
 • całkowity bilans roczny.

Należy jednak zauważyć, że o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe to w przypadku pułapu dotyczącego całkowitego bilansu rocznego lub rocznego obrotu przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.
Według obowiązującego Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) podmioty należące do sektora MŚP można podzielić na następujące kategorie:
średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Mimo swoich niewielkich rozmiarów firmy z sektora MŚP generują w Polsce około 49,8% PKB. Można je więc uznać za jeden z filarów krajowej gospodarki. Cechy wyróżniające firmy z sektora MŚP to:

 • Umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb rynku.
 • Możliwość szybkiego tworzenia nowych miejsc pracy, często ze stosunkowo niskimi kosztami utrzymania.
 • Duża zależność od polityki ekonomicznej państwa, zmian podatkowych i nowelizacji przepisów prawnych.

Pożyczka na rozwój małej firmy

Firmy z sektora MŚP najczęściej opierają się na własnym, wewnętrznym kapitale. Często jedyną szansą na rozwój jest poszukiwanie zewnętrznych form finansowania. Wiele firm decyduje się na produkty bankowe, najczęściej na kredyt obrotowy. Istnieje jednak możliwość otrzymania o wiele korzystniej oprocentowanej pożyczki bezpośrednio z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Z tego rodzaju pożyczki na rozwój firmy mogą korzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP z terenu Wielkopolski. Pożyczka na rozwój może być wykorzystana dwojako:

 • W ramach Pożyczki Ekspansja wspieramy lokalne firmy, które prowadzą już działalność eksportową i chcą ją rozwinąć lub takie, które właśnie planują wejście na zagraniczne rynki.
 • Pożyczka Regionalna skierowana jest do mikro, małych i średnich firm, które zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego, lub realizują takie zamówienie na terenie województwa wielkopolskiego. Każda tego rodzaju pożyczka dla firmy udzielana jest w związku z realizacją jednego, konkretnego zamówienia publicznego.

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. możecie przeczytać na tej stronie. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.