Jak pozyskać fundusze na rozwój firmy MŚP?

18.12.2019
Jak pozyskać fundusze na rozwój firmy MŚP?

O tym, jak ważne dla gospodarki są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w skrócie MŚP, pisaliśmy już kilkukrotnie. Dziś sprawdzimy, jakie formy finansowania dostępne są dla tego rodzaju podmiotów gospodarczych i które z nich są najbardziej korzystne.

Formy wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w skrócie MŚP obejmuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Kategoria ta obejmuje więc zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i sporych rozmiarów przedsiębiorstwa. Jedną z cech wspólnych firm z tego sektora jest to, że najczęściej opierają się one na własnym, wewnętrznym kapitale. Dalszy rozwój jest często uzależniony od uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego dla firmy.

Do najpopularniejszych form wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP należą:

  • Produkty bankowe, w tym najczęściej kredyt obrotowy. W ostatnim półroczu część banków zdecydowała się na zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów dla przedsiębiorców. W związku z tym uzyskanie tego rodzaju funduszy dla firm jest teraz trudniejsze.
  • Dotacje unijne przydzielane w ramach różnych, wspólnotowych programów wsparcia przedsiębiorczości.
  • Prywatni inwestorzy, na przykład tak zwani „aniołowie biznesu”. Minusem takiej formy dokapitalizowania firmy może być utrata pełnej decyzyjności na rzecz inwestora.
  • Pożyczki udzielane przez organy administracji rządowej lub samorządowej w ramach wspierania firm z sektora MŚP. Tego rodzaju pożyczki dla firm są zwykle korzystniej oprocentowane niż produkty bankowe. Do tej kategorii należą produkty finansowe Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Pożyczki dla małych firm na rozwój eksportu

W ramach wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje obecnie dwa podstawowe produkty finansowe. Pierwszym z nich jest Pożyczka Ekspansja. Środki z tej pożyczki mają na celu pomoc w rozwoju firmy, prowadzącej działalność eksportową lub takiej, która planuje właśnie ekspansję na rynki zagraniczne. W ramach tego wsparcia firma może otrzymać pożyczkę obrotową lub inwestycyjno-obrotową na cele związane ze zwiększeniem potencjału eksportowego. Więcej szczegółów na temat Pożyczki Ekspansja dostępnych jest tutaj.

Wsparcie finansowe dla firm realizujących zamówienia publiczne

Drugim produktem finansowym, oferowanym obecnie dla MŚP przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest Pożyczka Regionalna. Jest to wsparcie finansowe dla firm, które chciałyby podjąć się realizacji zamówień publicznych w Wielkopolsce Tego rodzaju pożyczka dla małych i średnich firm dotyczy zarówno podmiotów, które już realizują określone zamówienie publiczne, jak i tych, które dopiero ubiegają się o możliwość jego realizacji. Każda Pożyczka Regionalna udzielana jest w związku z jednym, konkretnym zamówieniem publicznym.

Wszystkie mikro, małe i średnie firmy z regionu województwa wielkopolskiego zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju wsparcia finansowego zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.