Zaproszenie do udziału w Kongresie Założycielskim Powszechnego Samorządu Gospodarczego

11.05.2018
Zaproszenie do udziału w Kongresie Założycielskim Powszechnego Samorządu Gospodarczego

W imieniu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości, Stowarzyszenia e-rzemiosło – Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza:

przedstawicieli Cechów,
przedstawicieli Izb Rzemieślniczych z terenu całego kraju,
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
przedstawicieli osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP,
przedstawicieli wszelkich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP,
na Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział jest bezpłatny.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku, w godz. 10.00 – 15.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, przy Al. Niepodległości 34, w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.psg-msp.pl, do dnia 15 maja 2018 roku. W Kongresie będą mogły uczestniczyć tylko osoby zgłoszone, które otrzymają z Sekretariatu Kongresu mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, akredytacja będzie udzielana według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowa informacja jest zawarta w załączniku. Ewentualne pytania i uwagi można zgłaszać na adres mailowy: biuro@psg-msp.pl.

Załączniki:
Informacja