Pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych WFR „Doing business: Mexico, Brazil, Oman”

19.06.2018
Pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych WFR „Doing business: Mexico, Brazil, Oman”

14 czerwca 2018 r. w siedzibie WFR odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych WFR „Doing business: Mexico, Brazil, Oman” z udziałem przedsiębiorców posiadających doświadczenie na rynkach wschodzących.

Po otwarciu wydarzenia podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy instytucje otoczenia biznesu wspierające ekspansję zagraniczną wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. W panelu „Oni już tam są – sukcesy polskich firm na odległych eksportowo rynkach” po prezentacji doświadczeń MŚP odbyła się otwarta dyskusja z udziałem przedsiębiorców, którzy dopiero planują wejść na rynki pozaeuropejskie. W bloku „Dlaczego Meksyk, Oman, Brazylia? Potencjał rynków eksportowych” Pan Paweł Kulka Kulpiowski, Ambasador Tytularny, Doradca Dyplomatyczny Prezesa KIG omówił specyfikę rynku meksykańskiego, Pani Małgorzata Panek-Kasińska, MK Business Link Poland & Emirates wprowadziła przedsiębiorców z Wielkopolski w tajniki inwestowania w Omanie i in. państwach Bliskiego Wschodu, a Pan Marian Karolczak, Wiceprezes Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej przybliżył dane dotyczące eksportu i importu w Brazylii. Na zakończenie Pan Piotr Pniejnia-Olszyński Radca Departamentu Współpracy Ekonomicznej ds. Bliskiego Wschodu i Azji MSZ omówił narzędzia i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców gwarantowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Debatę ekspertów poprowadziła Pani Helena Cieśluk, wieloletni praktyk w zakresie rynków bloku wschodniego. Moderatorem wydarzenia była Pani Agnieszka Pawłowska, specjalizująca się m.in. w zarządzaniu eksportem, wprowadzaniu i rozwijaniu produktów na rynkach zagranicznych, budowaniu wizerunku marki oraz marketingu międzynarodowym.

W przerwach pomiędzy trzema blokami panelowymi MSP z Wielkopolski wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami z ekspertami ds. Meksyku, Brazylii i Omanu, przedsiębiorcami, którzy zaprezentowali swoje ścieżki wejścia na rynki wschodzące, z pracownikami WFR, ale także między sobą, nawiązując współpracę biznesową. Przedsiębiorcy wyrazili swoje zainteresowanie analizą kolejnych rynków potencjalnej ekspansji w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu.

Rozpoczęty cykl wydarzeń biznesowych WFR będzie kontynuowany poprzez kolejne spotkania we wrześniu w ramach „Doing business: Paragwaj, Kuba, Panama” oraz w grudniu podczas „Doing business: Wietnam, Dubaj, Kuwejt”. Natomiast w ślad za odbytymi wizytami zagranicznymi będą miały miejsce spotkania podsumowujące wyjazdy WFR na które wszystkich zainteresowanych ekspansją zagraniczną zapraszamy!