Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. uczestnikiem warsztatu dotyczącego opracowania lokalnego systemu dystrybucji produktów żywności tradycyjnej i prozdrowotnej

07.02.2019
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. uczestnikiem warsztatu dotyczącego opracowania lokalnego systemu dystrybucji produktów żywności tradycyjnej i prozdrowotnej

W spotkaniu zorganizowanym 5 lutego 2019 r. przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, zrzeszeni w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, jak również pracownicy naukowi ze środowiska akademickiego i reprezentanci innych instytucji finansowych.

Instrumenty finansowe planowane przez WFR sp. z o.o. do wdrożenia w 2019 r. wzbudziły duże zainteresowanie przedsiębiorców biorących udział w warsztacie. Przedstawiciel WFR sp. z o.o. zapoznał uczestników spotkania w szczególności z parametrami projektowanej Pożyczki Lokalnej, w tym jej atutami w odniesieniu do pozostałych źródeł finansowania poddawanych pod rozwagę we wcześniejszej części dyskusji. Głównym atutem produktu, dostrzeżonym i docenionym przez obecnych na sali była elastyczność planowanego instrumentu finansowego, co w odniesieniu do stanu zaawansowania pomysłu na projekt pozwala przedsiębiorcom rozpatrywać Pożyczkę Lokalną jako jedno z potencjalnie głównych źródeł finansowania dla lokalnego systemu dystrybucji żywności tradycyjnej i regionalnej.

Nowe produkty WFR sp. z o. o. – Pożyczka Lokalna (inwestycyjna lub inwestycyjno-obrotowa, umożliwiająca finansowanie projektów rozwojowych MŚP z preferencją dla tworzenia miejsc pracy i efektywności energetycznej), jak również Pożyczka Obrotowa (z możliwością odnowienia), są planowane do wdrożenia w I kwartale 2019 r.