WFR uczestnikiem Forum Ekonomicznego Gwinea w Europie w Brukseli

02.07.2018
WFR uczestnikiem Forum Ekonomicznego Gwinea w Europie w Brukseli

WFR uczestnikiem Forum Ekonomicznego Gwinea w Europie w Brukseli

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. w Brukseli odbyło się Forum Ekonomiczne Gwinea w Europie zorganizowane przez Ambasadę Gwinei w krajach Beneluksu we współpracy z Agencją Promocji Inwestycji Prywatnych (APIP-Gwinea), Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Gwinei za Granicą, Gwinejską Agencją ds. Promocji Zatrudnienia (AGUIPE), Izbą Gospodarczą Belgii i Luksemburga oraz Belgijską Agencją Rozwoju (ENABEL) pod patronatem Prezydenta Republiki Gwinei, Jego Ekscelencji Profesora Alpha Condé.

Forum poświęcone rozwojowi gospodarczemu Gwinei objęło rozmowy na temat kluczowych sektorów, takich jak: rolnictwo, handel, górnictwo, transport, ochrona zdrowia, rybołówstwo, infrastruktura i energetyka. Wydarzenie miało na celu zachęcić międzynarodowych przedsiębiorców do inwestycji w Gwinei.

Wśród uczestników Forum znaleźli się przedstawiciele rządu Gwinei: Minister Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Minister odpowiedzialny za Inwestycje i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Minister Górnictwa i Geologii, Minister Rolnictwa, Minister Energii, Minister Przemysłu i MŚP.

Udział w Forum miał ułatwić gwinejskim firmom zapoznanie się z zagranicznymi inwestorami oraz umożliwić partnerstwo między nimi. Zamysłem Forum była także możliwość podzielenia się z europejskimi inwestorami potencjalnymi obszarami wzrostu gospodarczego zawartymi w programie rozwoju Gwinei (PNDES). Natomiast głównym celem było zachęcenie sektora prywatnego do wniesienia wkładu w wysokości 7 miliardów dolarów (6 miliardów euro) do Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Gwinei (PNDES) na lata 2016-2020.

Uczestnictwo w powyższym wydarzeniu przedstawiciela WFR umożliwi wielkopolskim MŚP zainteresowanym eksportem do Gwinei lub inwestowaniem w tym państwie pozyskanie najświeższych wiadomości nt. tego rozwijającego się w błyskawicznym tempie rynku bezpośrednio w siedzibie Spółki. Wkrótce na http://www.wfr.org.pl/ekspansja-zagraniczna ukaże się publikacja Gwinea Desk Research wskazująca na potencjalne branże i kierunki inwestycyjne dla przedsiębiorców z Wielkopolski.