WFR aktywnie wspiera wielkopolskich przedsiębiorców

12.10.2020
WFR aktywnie wspiera wielkopolskich przedsiębiorców

Dnia 29 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał umowy z Pośrednikami Finansowymi: Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Umożliwiło to rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Pożyczka Płynnościowa została uruchomiona w maju z pulą środków dostępnych dla MŚP – 36 mln zł z możliwością podwojenia tej kwoty. Pod koniec lipca złożonych zostało łącznie ponad 750 wniosków o pożyczkę, których wartość przekraczała 100 mln zł. W związku z tym, WFR uruchomił dodatkową pulę środków – kolejne 36 mln zł, w ramach już zawartych umów z ww. Pośrednikami Finansowymi.

Zapotrzebowanie wielkopolskich przedsiębiorców na kapitał zewnętrzny jest wciąż bardzo duże, dlatego WFR przeznaczył kolejną pulę środków – dodatkowe 70 mln zł, które w pierwszej kolejności będą przeznaczone na już złożone wnioski u Pośrednika Finansowego – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., a które nie zostały rozpatrzone ze względu na wyczerpanie się dotychczasowej alokacji.