Umowa Konsorcjum WFR – WARP podpisana!

05.02.2019
Umowa Konsorcjum WFR – WARP podpisana!

1 lutego br. podpisana została Umowa Konsorcjum pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Celem Konsorcjum jest wspólne podejmowanie działań przez WFR i WARP, które pozwolą na budowanie elastycznego i wszechstronnego systemu instrumentów wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Strategie wdrażane przez oba podmioty obejmują wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub realizujących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Podjęcie wspólnego przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie potencjału Konsorcjantów w zdecydowanie większym zakresie niż samodzielne realizowanie inicjatyw.

Współpraca WFR i WARP przyczyni się do zwiększenia dostępu MŚP z województwa wielkopolskiego do zewnętrznych źródeł finansowania, co docelowo znajdzie odzwierciedlenie w zwiększeniu ich możliwości inwestycyjnych i rozwojowych, a w dalszej kolejności przełoży się na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.