Seminarium pt. „TANZANIA – perspektywy dla polskich firm”

14.05.2018
Seminarium pt. „TANZANIA – perspektywy dla polskich firm”

W dniu 24 kwietnia 2018 r. miało miejsce seminarium dla firm zainteresowanych rynkiem tanzańskim. O możliwościach współpracy handlowo-gospodarczej z Tanzanią mówili goście spotkania: dyplomaci, urzędnicy, eksperci, a także praktycy.

W seminarium uczestniczył m. in. JE Ambasador Tanzanii na Polskę Dr. Abdallah Saleh Possi, który zaprezentował potencjał gospodarczy tego kraju, a także wskazał na możliwe obszary współpracy podkreślając przede wszystkim branżę około medyczną, rolno-spożywczą, zarządzania wodą oraz wydobywczą.

O uwarunkowaniach społecznych, tradycjach i praktyce w biznesie mówili zarówno byli dyplomaci: były chargé d’affaires w Dar es Salaam, Pan Eugeniusz Rzewuski, były ambasador RP w wielu krajach afrykańskich Pan Jan Wieliński, a także Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia Pan Robert Zduńczyk. Opowiedzieli o specyfice tego rynku, specyfice zachowań w biznesie. Podkreślali oni, że kapitałem Tanzanii jest stabilność polityczna. Tanzania to jedyna w Afryce udana, bo trwała unia dwu państw od 1964 roku: Tanganiki i Zanzibaru – mówił Ambasador Rzewuski, świetnie znający realia tego kraju z tego też względu, że jest specjalistą w językoznawstwie narodowego języka Tanzanii – suahili. Goście podkreślali, że bardzo ważnym czynnikiem w biznesie i w zarządzaniu zespołem pracowników jest cierpliwość, opanowanie emocji, sprawiedliwość, zdecydowanie. Tanzania jest krajem dynamicznie się rozwijającym, ale ciągle przeszkodą rozwojową jest ubóstwo i niski poziom kwalifikacji siły roboczej, niedostatek ludzi dobrze przygotowanych i miejsc pracy dla młodego pokolenia. Kluczową domeną inwestowania w przyszłość jest więc kształcenie kadr. Zachęcając do podejmowania współpracy na rynku tanzańskim Prezes Zduńczyk postawił tezę, że Afryka to kontynent XXI wieku, a Tanzania będzie jednym z wiodących graczy.

O spostrzeżeniach z niedawnej (listopad 2017) wizyty do Tanzanii, wynikach przeprowadzonych rozmów zarówno z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji otoczenia biznesu, jak i spotkań B2B pomiędzy przedsiębiorcami z województwa wielkopolskiego a tanzańskimi partnerami mówiła Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Pani Agata Świtalska-Krych.

Seminarium zorganizowane zostało w związku z planowaną na wrzesień br. misją gospodarczą do Tanzanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będzie w tym czasie realizowało projekt dot. szeroko rozumianego zarządzania wodą. W związku z powyższym wystosowano apel skierowany do przedsiębiorców z sektora wodnego, zainteresowanych współpracą z Tanzanią. Otrzymanie do 15 maja br. wstępnych zgłoszeń od polskich podmiotów o zainteresowaniu wspomnianym projektem, znacząco wspomogłoby dalsze prace nad przygotowaniami programu seminarium w Dodomie i wizyty studyjnej w Polsce.

Zainteresowane podmioty powinni zgłosić się do Krajowej Izby Gospodarczej pod wskazane adresy e-mail: aderbin@kig.pl lub emieleszkiewicz@kig.pl.

Więcej informacji nt. spotkania znaleźć można na stronie www.kig.pl