Promocja firmy na targach – jak skutecznie promować firmę?

06.11.2018
Promocja firmy na targach – jak skutecznie promować firmę?

Chociaż obecnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardzo wiele różnych form promocji, targi to wciąż jeden z najskuteczniejszych sposobów na dotarcie do potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych. Pozwalają na wszechstronne zaprezentowanie produktu i usług, bezpośredni kontakt z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami, budowę wizerunku firmy oraz uzyskanie opinii od odbiorców. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z konkurencją na rynku oraz trendami branżowymi. Targi to również jedna z najlepszych form promocji dla wielkopolskich firm, których ambicją jest ekspansja zagraniczna.

Odpowiednie przygotowanie do targów
Już na etapie podejmowania decyzji o udziale w targach firma musi zastanowić się nad budżetem, który może być przeznaczony na to wydarzenie. Ostateczny koszt tego przedsięwzięcia zależy od bardzo wielu czynników – zarówno specyfiki targów, jak i typu i wielkości stoika, lokalizacji, podróży i zakwaterowania, usług oferowanych na stoisku itd. Niemniej dokładny kosztorys jest pierwszą rzeczą, jaką należy opracować w początkowej fazie przygotowań.

Po zaplanowaniu dokładnego budżetu można dokonać rezerwacji przestrzeni wystawienniczej oraz przystąpić do kolejnych etapów przygotowań. Następnie przystępujemy do wyboru pracowników, którzy będą zaangażowane w przygotowanie targów oraz określamy ich obowiązki. Często niezbędne jest również zorganizowanie szkolenia dla osób, które będą wytypowane do udziału w wydarzeniu.

W większości przypadków najwięcej uwagi poświęca się odpowiedniemu przygotowaniu stoiska. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to właśnie ono będzie stanowiło reprezentacyjny punkt przedsiębiorstwa, przy którym przedstawiciele firmy będą spotykać się z innymi uczestnikami. Warto więc postarać się o dobrze wyeksponowane znaki firmowe, różnorodne materiały informacyjne prezentujące firmę, a także oferowane przez nią usługi lub produkty, gadżety reklamowe itd. Obsługą stoiska powinien zajmować się personel, który wykazuje szczególne umiejętności zawodowe oraz odpowiednie cechy interpersonalne (doświadczenie w udziale w targach, znajomość języków obcych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami). Zaleca się, aby w targach wzięło udział kilka osób. Dzięki temu możliwe będzie nawiązanie relacji z każdym odwiedzającym stoisko klientem lub potencjalnym partnerem biznesowym.

Przed targami warto też poinformować aktualnych i potencjalnych klientów oraz media o swoim udziale w wydarzeniu, a także umieścić wpis dotyczący uczestnictwa w wydarzeniu na stronie firmowej, fanpage’u lub w newsletterze.

Udział w targach
Podczas targów warto skupić się zarówno na ciągłej obsłudze uczestników podchodzących do stoiska firmowego, jak i na spotkaniach z osobami, z którymi firma chciałaby nawiązać relacje. A wydarzenia branżowe takie jak targi to doskonała szansa zainicjowania nowych biznesowych znajomości. Warto pamiętać, że w targach biorą udział przede wszystkim osoby zainteresowane daną branżą, więc każda rozmowa to możliwość pozyskania nowego klienta, partnera biznesowego czy nawet inwestora. Jest to również najlepsza okazja do tego, aby poprzez bezpośredni kontakt z innymi sprawdzić, jakie są opinie na temat marki i jak dobierane są oferowane przez firmę produkty bądź usługi. Podczas targów warto więc nie tylko mówić, przekonywać i prezentować przedsiębiorstwo, ale i słuchać, dopytywać i notować spostrzeżenia rozmówców.