Pożyczka Płynnościowa – już miesiąc minął od jej uruchomienia

15.06.2020
Pożyczka Płynnościowa – już miesiąc minął od jej uruchomienia

29 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał umowy umożliwiające Pośrednikom Finansowym: Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki to 300 000,00 PLN na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia i maksymalnie 6 miesięcznego zawieszenia wpłat odsetkowych i kapitałowych w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Czy te warunki okazały się na tyle korzystne, aby zachęcić przedsiębiorców do ubiegania się o pożyczkę w tych naprawdę niepewnych czasach?

4 maja uruchomiliśmy nabór wniosków, natomiast już po 10 dnach musieliśmy go chwilowo wstrzymać, ponieważ wartość złożonych wniosków wyniosła 150% dostępnej alokacji. Liczby te świadczą o tym, że Pożyczka Płynnościowa jest produktem, który dokładnie wpisał się w potrzeby przedsiębiorców z Wielkopolski dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Biorąc pod uwagę również, inflację, która dziś wynosi ok. 4 %, a pewnie jeszcze wzrośnie, to za kilka lat się okaże, iż przedsiębiorca ma realnie do spłaty średnio o 25%. mniejszą kwotę. Dlatego to naprawdę jest bardzo korzystne – podkreśla Maciej Sytek, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą też inne zabezpieczenia.

Wsparcie interwencyjne w postaci Pożyczki Płynnościowej okazało się instrumentem, który jest trafną odpowiedzią na zgłaszane potrzeby wielkopolskich firm. Pożyczka Płynnościowa to swoiste antidotum na konsekwencje i skutki, z jakimi borykają się nasze lokalne firmy, w związku z epidemią COVID-19. Pracownicy WARPu codziennie odbierają ponad sto telefonów i maili od przedsiębiorców z pytaniami czy produkt jest jeszcze dostępny, jakie są warunki skorzystania z niego, etc. Z takim zainteresowaniem produktem pożyczkowym, jako Instytucja Otoczenia Biznesu, działająca na wielkopolskim rynkuod ponad 16 lat, nie spotkaliśmy się jeszcze nigdy – podkreśla Tadeusz Wojtaszak, Dyrektor Funduszu Pożyczkowego WARP. – Dzięki Pożyczce Płynnościowej przedsiębiorca może sfinansować wszelkie koszty związane z bieżącą działalnością firmy oraz kapitał obrotowy. Korzystając z pożyczki w ramach pomocy de minimis, oprocentowanie wynosi 0%. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z 12-miesięcznej karencji, pozyskuje środki na wyjście z opresji finansowych z jakimi się obecnie boryka, a zarazem ma czas na „złapanie oddechu” zanim będzie musiał zapłacić pierwszą ratę pożyczki. Wśród złożonych wniosków spectrum branż jest bardzo szerokie, od salonów fryzjerskich, sklepów, restauracji, firm transportowych, mechaników, aż po firmy produkcyjne – wymienia Tadeusz Wojtaszak. – O tym jak bardzo popularnym produktem jest Pożyczka Płynnościowa niech świadczą same liczby: na dzień 5 czerwca 2020 r. zostało złożonych ponad 300 wniosków na kwotę ponad 45 mln zł, a kwota podpisanych umów to blisko 5 mln zł. Kolejne dni, to nowe umowy i kolejne firmy z województwa wielkopolskiego które na swoje konta otrzymują wsparcie w postaci środków z Pożyczki Płynnościowej – dodaje.

Już dziś wiemy, że skutki pandemii COVID-19 odczują gospodarki krajowe, regionalne, ale także przedsiębiorcy, zwłaszcza ci z sektora MŚP. Ostatnie tygodnie to okres wytężonej pracy w naszej Spółce, ponieważ z jednej strony pracowaliśmy nad szeregiem ułatwień dla naszych dotychczasowych klientów, a z drugiej trwały prace nad nowym produktem, który pomógłby wyjść przedsiębiorstwom z kryzysu będącego następstwem COVID-19. Pożyczka Płynnościowa okazała się strzałem w dziesiątkę, a potwierdzają to konkretne liczy wskazane przez naszych Pośredników Finansowych. Tego oczekiwali wielkopolscy przedsiębiorcy, a nie jest to ostatnie słowo, gdyż w przygotowaniu znajdują się kolejne ciekawe produkty, z których będą mogli skorzystać nasi przedsiębiorcy – zaznacza Hubert Zobel, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, WFR proponuje Pożyczkę Ekspansja. Pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej, dla niektórych branż, obecna sytuacja paradoksalnie otwiera nowe możliwości rozwoju. W ofercie WFR znajdują się także instrumenty Poręczeniowe, wdrażane we współpracy z Pośrednikami Finansowymi. Celem udzielanych poręczeń jest likwidacja jednej z głównych barier rozwojowych wielkopolskich MŚP jakim jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia.