Polsko-Gruzińskie Forum Biznesowe w Warszawie

19.07.2018
Polsko-Gruzińskie Forum Biznesowe w Warszawie

Na specjalne zaproszenie Sekretarza Generalnego Pana Zviada Chumburidze Prezesi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Panowie Hubert Zobel i Jarosław Sierszchulski, uczestniczyli w dniu 12 lipca w Polsko-Gruzińskim Forum Biznesowym w Warszawie. Towarzyszyli im m.in. przedsiębiorcy, którzy brali udział w pierwszej wizycie do Gruzji zorganizowanej przez Spółkę. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji George Volski, Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Bartosz Cichocki, Wiceminister Spraw Zagranicznych Gruzji George Sharvashidze, Ambasador Gruzji w Polsce Ilia Darchiashvili, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i Dyrektor Cezary Zieniuk z IBC Corporate Solutions – współorganizator forum.

Wszyscy zapewniali o znakomitych relacjach między oboma krajami. W ostatnim czasie można zauważyć intensyfikację stosunków polsko-gruzińskich, która wyraża się w częstych spotkaniach polityków najwyższych szczebli. Głównym jednak celem forum było zachęcenie do wzmocnienia współpracy gospodarczej, stąd o możliwościach inwestycyjnych szczegółowo opowiadał Dyrektor Enterprise Georgia Mikheil Khidureli. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 25 gruzińskich firm; w kuluarach toczyły się więc intensywne rozmowy biznesowe z polskimi partnerami.

EU-Georgia Business Council zapowiedziała organizację kolejnego wydarzenia w Tbilisi jesienią tego roku. Sekretarz Generalny Pan Zviad Chumburidze poprosił przedstawicieli WFR o wskazanie przedsiębiorców z Wielkopolski, którzy mogliby współpracować w przyszłości z odpowiednimi sektorami przemysłu w Gruzji. Zainteresowane firmy już teraz prosimy o kontakt.