Podpisanie aneksu do Umowy Operacyjnej, zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżerem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednikiem Finansowym dla Inicjatywy JESSICA.

15.12.2017
Podpisanie aneksu do Umowy Operacyjnej, zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżerem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednikiem Finansowym dla Inicjatywy JESSICA.

13 grudnia br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyło się podpisanie aneksu do Umowy Operacyjnej, zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżerem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednikiem Finansowym dla Inicjatywy JESSICA.

Aneksowanie przedmiotowej Umowy umożliwia ponowne wykorzystanie środków zwróconych z dotychczasowych pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA. Dzięki podjętym aktywnym działaniom Spółki otwarta została droga do sfinansowania wkładu własnego do projektu pt. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, planowanego do wsparcia z dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z ramienia Spółki aneks został podpisany przez Huberta Zobla – Prezesa Zarządu i Jarosława Sierszchulskiego – Wiceprezesa Zarządu. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali Przemysław Cieszyński – Członek Zarządu i Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich.

Inicjatywa JESSICA wdrażana była pierwotnie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy współpracy z Menadżerem Funduszu Powierniczego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym obowiązki Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, udzielającego pożyczek ostatecznym odbiorcom – inwestorom projektów miejskich. Początkowa alokacja na realizację projektu wyniosła ponad 313 mln zł. 3 kwietnia br., w związku z powierzeniem zadań przez Województwo Wielkopolskie, obowiązki Menadżera przejął Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.